USA. Enligt en ny opinionsundersökning har ledningen för Joe Biden minskat sedan han mött Donald Trump i en TV-sänd debatt.

Enligt en opinionsundersökning som genomförts efter den TV-sända debatten mellan USA:s president Donald Trump och hans motkandidat Joe Biden har ledningen för Biden minskat med 3 procentenheter. Skillnaden dem emellan ska enligt mätningen nu vara 2,7 procent.

De båda kandidaterna har enligt mätningen ett mycket starkt grepp om det egna partiets väljare, men bland oberoende väljare har Biden just nu ett övertag – 48 procent mot 39 procent för Trump.

Enligt mätningen ska Biden ha klarat debatten i helhet något bättre än Trump, även om det fanns frågor och punkter där Trump gav de intervjuade ett bättre intryck, exempelvis debatten om ekonomin och Högsta domstolen . Trots detta var det alltså något överströmning från Biden-lägret till Trump än tvärtom.


  • Publicerad:
    2020-10-03 21:25