INRIKES. Brytningen i LKAB:s gruva i Kiruna har minskat till en tredjedel efter förra månadens skalv.

Efter förra månadens rekordskalv i LKAB:s gruva i Kiruna har brytningen minskat till en tredjedel av den normala nivån. Skalvet skadade infrastruktur och gruvgångar flera tusen meter under jord.

Reparationerna kan kosta företaget stora mängder pengar:

— Ja, det kommer det givetvis att göra, men den stora kostnaden ligger i ett eventuellt långvarigt produktionsbortfall, säger presschef Fredrik Björkenwall till SVT.

Just nu utreds skadornas omfattning, något man av säkerhetsskäl använder drönare till. Man kommer framöver även lägga mer arbete på förstärkning av berget samt undersökning av de spänningar i berget som orsakas av gruvdriften:

— Vi kommer att fortsätta på den här banan och satsa stenhårt på säkerheten, det har vi alltid gjort och det kommer vi att göra även hädanefter. Sedan ska man nämna det att en sådan här större seismisk händelse, den kan föranledas av ett antal mindre, en något förhöjd seismisk aktivitet i berget, men den här har inte gjort det, den här kom som en överraskning.


  • Publicerad:
    2020-06-06 14:15