INRIKES. Säkerhetspolisen pekade ut en marockan som ett allvarligt säkerhetshot mot landet, varpå han fick ett utvisningsbeslut. Mannen gick då till Europadomstolen som nu har beslutat att han ska få stanna i Sverige.

År 2005 beviljades en marockansk man permanent uppehållstillstånd i Sverige, men under 2016 kom en varning från Säkerhetspolisen om att marockanen utgjorde ett allvarligt säkerhetshot mot landet.

På den grunden fattade Migrationsverket ett beslut om att utvisa mannen, ett beslut som senare fastslogs av Migrationsöverdomstolen. Marockanen gick då till Europadomstolen och överklagade utvisningsbeslutet.

Enligt domstolen kunde risken för att mannen skulle utsättas för tortyr och omänsklig behandling i hemlandet ”inte uteslutas”, varpå den potentiellt farliga terroristen nu får stanna i Sverige.

Regeringen tillbakavisade dock detta påpekande med att situationen för mänskliga rättigheter i Marocko har förbättrats under de senaste åren. Europadomstolen håller däremot inte med, och Sverige anses därmed ha kränkt artikel 3 i människorättskonventionen.

Källa:
Potentiell terrorist får inte utvisas


  • Publicerad:
    2018-01-09 22:30