HÄLSA. Har du din mobiltelefon i fickan? Nya studier visar att den elektromagnetiska strålningen från en mobiltelefon minskar spermiernas livskraft och rörlighet med nästan tio procent.

Forskningen kring hur mobiltelefoner påverkar oss människor fortsätter. Vissa forskare påstår att den elektromagnetiska strålningen från telefonen kan påverka nattsömnen och kanske ge cancer. Nu visar en ny studie att strålningen i vart fall kan påverka enskilda cellers funktion, i det här fallet spermier.

Med ökande infertilitet bland män är frågan viktig och Fiona Mathews och hennes kollegor på universitetet i Exeter i Storbritannien undersökte tidigare studier och resultat för att se hur mobiltelefonen påverkar spermiers livskraft.

Bland de 1 492 undersökta spermieproven visade det sig att strålningen från mobiltelefoner minskade spermiernas rörlighet med 8 procent och livsdugligheten med 9 procent.

Källa:
Guys, Your Smartphone Is Hurting Your Sperm


  • Publicerad:
    2014-06-17 18:30