POLITIK. Moderaten Sophia Jarl kräver i en debattartikel att utlandsfödda män som begår brott mot kvinnor ska utvisas. Hon kräver också att hederskultur kriminaliseras och att särbehandling mellan pojkar och flickor i skolan förbjuds.

Sophia Jarl (M)

Sophia Jarl, oppositionsråd och gruppledare för moderaterna i Norrköping, skriver i ett debattinlägg i Aftonbladet att den kraftiga ökningen av våldtäkter, mord och andra grova brott i Sverige har ett direkt samband med gärningsmännens etniska och kulturella bakgrund:

Tre år efter flyktingkrisen kan ingen förneka fakta; ett, för Sverige nytt sorts övergrepp har bitit sig fast. Kvinnor och flickor utsätts för tvång, våldtäkter och mord i religionens och kulturens namn i städer runt om i Sverige.

Jarl skriver vidare att kvinnofriden i Sverige hotas av hederskulturens allt starkare ställning i det svenska samhället, varpå hon slår fast det som alla klarsynta medborgare redan vet: ”SVT:s granskning från tidig höst 2018 visar återigen att utlandsfödda män, med kort vistelsetid i Sverige är överrepresenterade i sexualbrottsstatistik”.

Som politiker möter Jarl varje dag ”män, från andra kulturer och religioner, som anser sig ha rätt att bemöta mig och andra kvinnor annorlunda än när de möter mina manliga kollegor”. Hon upprörs också av ”vittnesmål om hur pojkar i grundskolan bemöter unga flickor med verbala kränkningar som tyder på en oacceptabel kvinnosyn som växt fram i unga år”.

Jarl anser att alla de etablerade partierna, inklusive hennes eget, reagerar med alltför stor passivitet och naivitet inför dessa nya växande samhällsproblem, och hon slår fast att det inte är socioekonomiska orsaker som ligger bakom utan människors kulturella och etniska ursprung:

Kulturell bakgrund som formar värderingar och socialt beteende förändras inte för att någon tar ett beslut om att lämna sitt hemland …  Jag anser att det är en naiv syn på människans natur om vi tror att våra kulturella- och sociala mönster förändras enbart för att vi fysiskt befinner oss på en annan plats i världen än där vi är uppvuxna och präglade … Tyvärr styrdes höstens debatt mer mot att de som likt mig, vill använda statistiken för att belysa ett samhällsproblem utmålades som rasister.

De åtgärder som Jarl föreslår för att angripa problemen är brottskoda och kategorisera fler typer av hedersbrott, förbjuda särbehandling mellan pojkar och flickor i svensk skola och att utvisa utlandsfödda män som begår brott mot kvinnor.

Samtidigt går den finska riksdagens talman Paula Risikko (Saml) ut i tv-kanalen Yle och anser att personer som gjort sig skyldiga till brott borde kunna skickas tillbaka till sina hemländer och att myndigheterna ska få möjlighet att häva permanenta uppehållstillstånd.

I vårt södra grannland Danmark har ledande politiker gått ett steg längre och kräver att även utlandsfödda män med medborgarskap ska kunna utvisas och deras medborgarskap förverkas.

Nu återstår att se hur reaktionerna bland övriga borgerliga politiker blir på Jarls utspel och om det påverkar de fortsatta regeringsförhandlingarna.

Källa:
Utvisa fler män som begår sexualbrott


  • Publicerad:
    2019-01-06 11:25