INRIKES. I en debattartikel publicerad i Aftonbladet för Moderaterna återigen fram kravet om att avskaffa organisationsfriheten.

Idag publicerades en debattartikel i Aftonbladet där moderatpolitikerna Gunnar Strömmer och Elisabeth Svantesson kräver att organisationsfriheten ska avskaffas. Strömmer, som är Moderaternas partisekreterare, har tidigare fört fram samma krav i en debattartikel som även undertecknades av partiledare Ulf Kristersson.

I debattartikeln, där politikerna inledningsvis skriver att de värnar individuella fri- och rättigheter, kräver man att aktivt deltagande i lagliga aktiviteter ska förbjudas om aktiviteten anordnas av en ”våldsbejakande” organisation:

Vi vill införa en bredare kriminalisering som träffar den som aktivt deltar i eller stödjer våldsbejakande organisationers verksamhet. Ett sådant förbud måste vara tydligt avgränsat. Att endast lyssna på ett tal eller närvara vid ett arrangemang utan att ge uttryck för någon egen aktivitet bör inte förbjudas. Att däremot sprida information, värva, utbilda eller samla in pengar för våldsbejakande organisationers räkning ska kunna bestraffas.

Om en sådan lagstiftning hade funnits på plats inför årets val hade det med största sannolikhet inneburit att de som talat för Nordiska motståndsrörelsens räkning i Ludvika, Boden och Kungälv, eller som delat ut flygblad och diskuterat politik med allmänheten, hade riskerat att gripas på plats.

Vidare skriver de bägge moderatpolitikerna att man vill öka anslaget till Säkerhetspolisen med 55 miljoner kronor samt avsätta 10 miljoner till att ”höja säkerheten för trossamfund”, som påstås hotas av ”extremister”.

Källa:
Extremisterna göder misstron i samhället


  • Publicerad:
    2018-11-24 22:45