INVANDRING. Inom Moderaterna råder det nästan total enighet när det gäller minskad invandring till Sverige, hela 98 procent inom partiet är nämligen för det.

Moderaterna vill minska inflödet av främmande män till Sverige.

Nyhetstidningen Dagens Samhälle har låtit göra en undersökning där man har frågat landets samtliga kommunstyrelseordförande hur de tycker att landets migrationspolitik ska utformas.

Av enkäten framgår det att hela 98 procent av de moderata kommunstyrelseordförandena vill se minskad invandring.

Samma undersökning visar också att inom Socialdemokraterna är det helt annorlunda – där vill bara 23 procent ha mindre invandring medan 60 procent vill att invandringen ska fortsätta i den takt som nu är.

Inom Centerpartiet är det bara 6 procent som vill minska invandringen till Sverige, medan hela 68 procent inom partiet vill att den ska fortsätta ha dagens extrema nivåer.

Men inom Moderaterna låter det som sagt nästan helt annorlunda idag. Så här säger Hans Forsberg (M), kommunstyrelsens ordförande i Kungsbacka, till Dagens Samhälle:

— Sverige behöver ett invandringsstopp.

Sammantaget visar undersökningen att varannan kommunstyrelseordförande vill att Sveriges migrationspolitik ska bli stramare.

Nu återstår bara att se om Moderaterna verkligen menar det eller om det hela bara är ett ”spel för galleriet” för att locka väljare från Sverigedemokraterna.

Källa:
Hälften av kommuntopparna vill strama åt migrationen


  • Publicerad:
    2019-11-21 21:55