HBTQP. Moderaterna vill se en större satsning på homofrågor bland Sveriges äldre.

Homotidningen QX skriver att fem moderata riksdagsledamöter vill se en satsning på att utbilda vårdpersonal i hbtqp-frågor. Detta har resulterat i en riksdagsmotion och samtal med homolobbyn om hur man bäst utbildar äldreboenden i homosexuella, bisexuella och transsexuella läggningar.

Under sommaren har Öppna Moderater och Moderat seniorer fört samtal med RFSL och forskaren Anna Siverskog kring årsrika HBTQ-personers livsvillkor. Möten som resulterat i att en riksdagsmotion i äldrefrågor som fem riksdagsledamöter lagt fram innehåller ett eget avsnitt om HBTQ-personer.

I motionen framgår följande:

Moderaterna vill öka utbildningen av vårdpersonal inom äldreomsorgen, både inom hemtjänsten och på särskilda boenden. Ett utbildningsmaterial håller just nu på att tas fram. Det är viktigt att detta material blir lättillgängligt och gratis för alla landets kommuner att ta del av.

Det påstås att homosexuella får sämre vård än andra och att det därför som vårdpersonal måste utbildas i hbtqp-frågor.


  • Publicerad:
    2020-10-21 13:30