RAS. Företaget Momondo har låtit göra en propagandafilm där man menar att alla människor är utblandade och att man inte kan prata om ”rena raser”.

Företaget Momondo har sitt säte i danska Köpenhamn och tillhandahåller en tjänst där man bland annat kan jämföra olika resebolag, hotell och allt annat som rör resande. Nu har man låtit producera en propagandafilm kallad ”The DNA Journey”.

I filmen får vi se flera olika personer med olika rastillhörighet och bakgrund, deras gemensamma nämnare är att de har förutfattade meningar om andra folkslag och om vem de själva är. Deltagarna erbjuds att göra ett DNA-test för att på så vis få se varifrån deras förfäder kommer.

Deltagarna får då veta att deras förfäder kommer från flera olika delar av världen vilket får dem att ändra sin syn och sina värderingar. Filmens programledare låter även hälsa att detta bevisar att man inte kan tala om ”rena raser” och att man ”har mer gemensamt med världen än [man] tror”.

Trots Momondos försök att sprida den seglivade myten om att jorden befolkats genom massiv invandring från jordens alla hörn har modern DNA-teknik bevisat att så inte är fallet. Detta genom att jämföra generna från kvarlevorna av en 37 000 år gammal europé som hittades i Kostenki i Ryssland. Studien visade att skandinaver är de första européerna och att det aldrig funnits någon massiv invandring till Europa som man tidigare påstått.


  • Publicerad:
    2016-06-07 19:40