UTRIKES. The Guardian avslöjar att företaget Monsanto finansierade forskningsprojekt vars resultat tjänade till att förlänga tillståndet för tillverka och sälja det cancerframkallande bekämpningsmedlet glyfosat – Monsantos stora kassako

Foto: Henry von Platen (CC BY-SA 3.0)

Monsanto tillverkar bekämpningsmedlet Roundup som är företagets kommersiella namn för den kemiska föreningen glyfosat. IARC (Världshälsoorganisationens och Förenta Nationernas samarbetsorganisation för att bekämpa cancer) deklarerade 2015 att glyfosat är cancerframkallande för människor. Förra året ålade domstolar i USA Monsanto att betala skadestånd på upp till två miljarder dollar till cancersjuka och fler stämningar väntar.

Journalisten Damian Carrington visar nu i en artikel publicerad i den brittiska tidningen The Guardian att två forskningsprojekt, som båda kommer till slutsatsen att glyfosat inte bara är oskadligt utan även miljöfrämjande, i hemlighet har finansierats av Monsanto. Enligt forskningen, vars resultat användes för att förhindra ett förbud mot användande av glyfosat, skulle ett sådant förbud mot glyfosat få allvarliga konsekvenser för jordbruket. Forskningsresultaten användes av NFU (National Farmers’ Union) och andra organisationer under 2017 för att (framgångsrikt) lobba mot ett förbud mot bekämpningsmedlet.

Avslöjandena som görs i The Guardian rör vetenskapliga artiklar publicerade 2010 och 2014 av forskare vid ADAS, ett jordbruks- och miljökonsultföretag i Storbritannien. Analyserna i artiklarna leder till slutsatsen att ”förlusten av glyfosat skulle få allvarliga konsekvenser för jordbruk och miljö i Storbritannien”. Författarna förutser en tjugoprocentig minskning av vete- och rapsproduktionen. Enligt Carrington så hävdar forskare på ett annat konsultföretag att de ”tror att dessa siffror kan vara väl tilltagna”.

Monsanto köptes av det multinationella kemikalieföretaget Bayer och de förklarade, berättar Carrington, att underlåtandet att avslöja forskningens finansiering bryter mot företagets egna principer.

Glyfosat, som alltså säljs av Bayer under namnet Roundup, är världens mest använda ogräsbekämpningsmedel. Bayer hävdar att man till fullo står bakom sina glyfosatbaserade produkter.

Ogräsbekämpningsmedlet glyfosat möjliggör odling utan plöjning, vilket förhindrar kolutsläpp. Forskningen vid ADAS indikerar, berättar artikelförfattaren, en tjugofemprocentig ökning av växhusutsläppen – en ökning med 12 miljoner ton per år – om glyfosat skulle förbjudas.

Forskningen vid ADAS ska sedan ha använts av NFU för att lobba mot ett EU-förbud när ett förnyande av tillståndet för användning av glyfosat skulle behandlas 2017. Trots en petition från 1,2 miljoner medborgare som krävde ett förbud, utfärdades en fem års förlängning av tillståndet.

Carrington hänvisar till ett uttalande av Ulrich Müller från den tyska organisationen LobbyControl:

— Det här är en oacceptabel form av dunkel lobbyverksamhet. Medborgare, media och beslutsfattare skall veta vem som betalar för forskning som är av allmänt intresse.

Tendensen att slutsatserna i vetenskapliga forskningsprojekt gynnar intressen hos projektens finansiärer kallas ”finansieringsjäv” och är, enligt Carrington, särdeles vanligt förekommande inom forskning rörande kemisk toxitet, tobak och läkemedel.

De inblandade ändrar sig inte

En talesman för Bayer ska dock ha hävdat att företaget alltid presenterar sitt finansierande av vetenskapliga publikationer.

— Avsaknaden av referens till finansieringen av dessa två forskningsprojekt bryter mot Bayer’s grundregler.

Han ska även ha tillagt:

— Glyfosatbaserade växtbekämpningsmedel har använts säkert och framgångsrikt i mer än fyrtio år. De utgör tillsammans en av de mest utforskade typerna av produkter i sitt slag. Vi har ingen anledning att betvivla metoderna, innehållet eller resultaten hos forskningen utförd av ADAS.

Sarah Wynn, verksam vid ADAS och en av författarna till artiklarna, ska ha uttalat:

— Precis som är fallet för andra företag inom vårt område är det helt normalt för oss att externa organisationer att finansierar vår forskning. Det har emellertid alltid varit vår grundprincip att vår forskning aldrig på något sätt influeras av dem som finansierar oss.

ADAS arbetar nu med ett annat projekt om glyfosat som delvis finansieras av Monsanto.

Leonard Copping, redaktör för tidskriften Outlooks on Pest Management, som artiklarna publicerats i, har, visar Carrington, denna tagning på det inträffade:

— Författarna upplyste mig inte om forskningens finansiering. Därför tillkännages den inte i tidskriften. Intressekonflikter är generellt något viktigt men inte relevant i det här fallet. Artiklarna kommer inte att rättas eller dras tillbaka.

Emellertid har NFU, enligt Carrington, efter en förfrågan från The Guardian korrigerat sin information om glyfosat på sin hemsida. Talesmannen för NFU säger

— Vi lägger gladeligen till en rad där vi tillkännager att denna forskning finansierats av Monsanto


  • Publicerad:
    2020-03-14 14:00