MILJÖ. På Världsmatsdagen som hålls under oktober 2016 kommer det rovkapitalistiska företaget Monsanto att dömas för brott mot mänskligheten  och naturen.

Monsanto

Flera tunga jordbruksorganisationer står bakom en stämning mot Monsanto i ”folkets internationella domstol” i Haag. Bland organisationerna finns IFOAM Organic International, i vilken svenska Krav är medlem, The Organic Consumers Association, Navdanya, Regeneration International och Millions Against Monsanto.

>Under Världsmatsdagen kommer man att ställa Monsanto till svars för att tidigare ha producerat kemikalier som Agent Orange och DDT. Nu producerar företaget sitt välkända bekämpningsmedel RoundUp, vilket innehåller glyfosat och har visat sig döda mänskliga celler.

I företagets produkter finns eller har funnits de giftigaste miljögifterna som vi känner till. Det tillsammans med företagets strategi med att utpressa mindre lantbrukare till att betala royalties har visat vad stora multinationella företag kan göra mot både naturen och enskilda människors liv och hälsa utan att få stå till svars för sina gärningar.

Den berömda indiska miljöaktivisten Vandana Shiva, som är en av initativtagarna till Monsanto Tribunal, har tidigare fördömt Monsanto för deras hänsynslösa strategi:

Monsanto har använt genmanipulerade grödor för att få in royalties från fattiga lantbrukare och fått dem att fastna i spiraler av obetalbara skulder som har drivit dem till självmord. Monsanto förespråkar en industriell jordbruksmodell, som står för minst femtio procent av världens koldioxidutsläpp. Monsanto är dessutom skyldig till utarmningen av jord och vattenresurser, utrotningen av arter och minskad biologisk mångfald, samt tvångsförflyttningar av miljontals småskaliga bönder över hela världen.

Syftet med den tänkta rättegången är att utöva påtryckningar för att brott mot naturen ska tas upp i internationell domstol som en formell rättsprocess.

Källa:
Monsanto Put on Mock Trial for Crimes against Humanity in The Hague


  • Publicerad:
    2015-12-07 20:30