USA. Den utbredda användningen av företaget Monsantos bekämpningsmedel i Amerika hotar att utrota fjärilsarten Monark som sedan 1990-talet minskat i antal med 90 procent.

Monsanto

Monarkfjärilen, som är viktig för pollineringen av växter, har sedan 1990-talet minskat i antal med hela 90 procent eller 970 miljoner individer enligt den amerikanska myndigheten US Fish and Wildlife Service. Anledningen uppges vara företagets Monsantos system med genmodifierade grödor och starka bekämpningsmedel, så kallat ”Roundup Ready”, vilket har utrotat fjärilens primära födokälla, mjölktistel.

— Denna rapport är en tankeställare. Denna ikoniska art är på gränsen till utrotning på grund av Monsantos Roundup Ready bekämpningsmedel och grödor, säger Andrew Kimbrell som är verkställande direktör på Centrum för livsmedelssäkerhet.

— Att låta monarkfjärilen dö ut bara för att låta Monsanto sälja sitt ogräsmedel ytterligare några år är helt enkelt skamligt, fortsätter han.

Historiskt sett har Monsanto gjort sig kända i världen som ett riktigt cyniskt och hänsynslöst företag. I deras produktportfölj finner man PCB, agent orange och aspartam.

Företaget har även en lång historia av att försöka privatisera och äga det mesta i matväg. De har till exempel sökt patent på bland annat bacon och ägg. Alla djur som äter deras genmodifierade soja ger slutprodukter som företaget anser att de skall ha del i. Vidare har man lämnat in patentansökningar på befintliga genkombinationer.

Bland liknande rovkapitalistiska bolag kan nämnas Nestlé, vars judiske ordförande bland annat uppgett att man bör privatisera dricksvatten och sagt att vatten inte är någon rättighet.

Källa:
Monsanto monarch massacre: 970 million butterflies killed since 1990


  • Publicerad:
    2015-02-10 18:30