YTTRANDEFRIHET. Nu möter Socialdemokraternas censuriver ytterligare kritik på ledarplats.

I onsdags skrev Nordfront om att Morgan Johansson, socialdemokratisk justitieminister, kritiserats på Smålandspostens ledarsida efter att ha aviserat ännu en offensiv mot yttrandefriheten i Sverige. Nu kritiseras Johansson även på Blekinge Läns Tidnings ledarsida av ledarskribenten Emma Jaenson.

I ledaren, som har rubriken ”Morgan Johansson: vår farligaste minister”, konstateras redan i ingressen att det knappast är runor utan Johansson själv som är det största hotet mot den svenska demokratin och yttrandefriheten, då han aktivt arbetar för att inskränka friheten.

Vidare kritiseras den juridiska glidningen, som redan tagit rejäl fart i och med fenomen som ”tolkningsfakta”:

Ytterligare en konsekvens av Johanssons förbudsiver är att det i princip blir omöjligt för en vanlig medborgare att veta vad som är lagligt eller ej. De allra flesta människor tolkar inte runskrift som främlingsfientligt eller rasistiskt. Är Johanssons intention att polisen ska jaga forntidsfantaster på Medeltidsveckan i Visby så landar han rätt. För genom diverse godtyckliga förbud görs vanliga medborgare till brottslingar.

Även fenomenet att frihet avskaffas med motiveringen att ”skydda demokratin” lyfts fram:

Mycket av den nya lagstiftningen som på olika sätt inskränker vanliga medborgares friheter i dag, motiveras genom “hotet mot demokratin”. Kläm även in något om antiterrorarbete i lagtexten så tycks det vara fritt fram att censurera både samtid och historia.

Kritiken begränsas inte enbart till kravet på förbud mot fornnordiska symboler, utan även förslaget om att avskaffa offentlighetsprincipen så att enbart medier som bedöms som ”seriösa” skulle kunna ta del av viss information nämns i negativa ordalag i ledartexten, liksom en utredning Johansson sjösatt i syfte att undersöka möjligheten att bland annat straffa eller övervaka journalister vars rapportering ”skadar Sveriges relation till andra länder”.

Nordfront kommer med intresse följa utvecklingen kring den socialdemokratiska förbudshetsen. Vilken tidning som blir nästa att dra en lans för friheten återstår att se.

Källa:
Morgan Johansson: vår farligaste minister


  • Publicerad:
    2019-05-25 00:25