SVERIGE. M-politikern Sofia Arkelsten har lämnat in en motion till riksdagen om att det vaccinationsprogram som idag är valfritt i Sverige bör bli obligatoriskt.

I  Hälso- och sjukvårdlagen står det tydligt att vården ska ”bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet” men det är något som Sofia Arkelsten (M) vill ändra på. Det var under den allmänna motionstiden som Arkelsten lämnade in en motion till riksdagen om att låta det allmänna vaccinationsprogrammet bli obligatorisk.

Att vaccineras i Sverige idag är valfritt men det vill Arkelsten alltså se ändring på. Hon menar att alla bör vaccineras då risken för smitta är hög och att det kan undvikas om vaccinationerna i Sverige blir obligatoriska.

I en intervju med Dagens Medicin fick Arkelsten frågan om hon inte tror att det kan bli svårt att få ihop att det ska finnas ett obligatorium för vissa läkemedel och då svarade hon följande:

— Jag kan tycka att vaccin är något som är väldigt speciellt. Eftersom det inte bara rör individen utan även handlar om förebyggandet av smitta. Smittskyddslagen är ju det som balanserar Hälso- sjukvårdslagen och det är så politiken fungerar, man måste hela tiden väga olika intressen mot varandra. Och då landar jag i det här.

M-politikern anser också att kritiken om att vaccinationer inte är bra för kroppen är olycklig då hon menar att vacciner visst fungerar.

— Det här är en viktig signal, jag ser också att det finns en debatt om att vaccinet inte skulle fungera. Det tycker jag är väldigt olyckligt eftersom det fungerar, säger hon.

Källa:
(M)-motion om obligatorisk vaccinering


  • Publicerad:
    2015-10-07 16:10