MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Nordiska motståndsrörelsen har ansökt om att hyra en plats på politikerveckan Arendalsveckan, Norges motsvarighet till Almedalsveckan. Nordfront återpublicerar ett pressmeddelande från Frihetskamp och Motstandsbevegelsen.org.

Nordiska motståndsrörelsen skickade under lördagen den 19 maj in en ansökan om att hyra plats på politikerveckan i Arendal i Norge, även kallad Arendalsveckan. Arrangemanget beskrivs som Norges ”största politiska mötesplats” och pågår mellan den 13 augusti och den 19 augusti.

Arrangörerna menar att evenemanget ska vara en ”politisk mötesplats” som ska bidra till engagemang och intresse för politik. På deras hemsida kan man läsa följande:

Arendalsveckan ska vara en årlig nationell arena där aktörer inom politik, samhälle och näringsliv möter varandra och människor för debatt och utformning av politik för nutid och framtid.

Arendalsveckan är partipolitiskt oberoende och har som mål att stärka tron på politik och politisk debatt. Arendalsveckan vill på detta sätt bidra till att stärka kraften i vår levande demokrati.

Trots detta och trots att evenemanget ska vara ”öppet för alla” så reserverar de sig likväl för att aktörer som står för ett ”antidemokratiskt” eller ”våldsbejakande” budskap ska få delta. Nordiska motståndsrörelsens ledare i Norge, Haakon Forwald, har följande att säga om ansökan:

— Vi har ansökt om att få delta eftersom vi vill vara där politik diskuteras och anser att detta är ett utmärkt tillfälle för oss att samtala med folket och sprida vårt budskap.

Tror du att ansökan kommer att bifallas?

— Med tanke på tidigare uttalanden från Arendalsveckans ledning, om att de kommer att neka oss ifall vi ansöker, så kan man ju misstänka att de kommer att avslå vår ansökan med motiveringen att vi är ”antidemokratiska”. Vi anser oavsett att det är värt ett försök, och ett eventuellt avslag kommer ju verkligen att bekräfta vår kritik av dagens så kallade demokrati.

Men är Motståndsrörelsen antidemokratisk och vad sker ifall organisationen får ett avslag?

— Vi är fiender till dagens så kallade liberala demokrati, som är så långt man kan komma från ett folkstyre (en riktig demokrati) som kan kan komma. Vår vision för Norden och det nordiska folket innebär ett betydligt mer omfattande folkligt inflytande och yttrandefrihet än vad vi har idag. Således är vi inte antidemokratiska i ordets sanna bemärkelse.

När det kommer till den andra frågan så kommer vi att ta ställning till den när vi har ett eventuellt avslag framför oss. Den som är intresserad kommer att hållas uppdaterad på Motstandsbevegelsen.org, Frihetskamp.net och på Nordfront.

Ursprungligen publicerat på Frihetskamp.


  • Publicerad:
    2018-05-20 00:08