MEDIA. Nordiska motståndsrörelsen och den engelska utgåvan av organisationens partiprogram ”Our Path” diskuterades nyligen i en nationalistisk radiosändning.

dailytrad

Nordiska motståndsrörelsens engelska utgåva av organisationens partiprogram ”Our Path” diskuterades i torsdags i en radiosändning av Matthew Heimbach som är ledare för det nationalistiska partiet Traditionalist Worker Party (TWP) och som även är programledare för radioprogrammet The Daily Traditionalist.

Under sändningen läste Heimbach bland annat upp förordet i partiprogrammet och diskuterade tillsammans med en gäst om deras syn på organisationen, vad som kännetecknar modern nationalsocialism och viktigheten av att nationalistiska organisationer med olika språk kan samarbeta tillsammans över gränserna samt att man fortsätter att hålla en kontakt med varandra.

Motståndsrörelsen nämns runt 20 minuter in i programmet.

Ladda ner avsnittet här.

Källa:
Motstandsbevegelsen omtalt på nasjonalistisk radio


  • Publicerad:
    2016-12-09 13:45