Hur ställer ni er i frågan om Islam och den islamisering som pågår i Sverige och Europa? I och med att de muslimska grupperna blir allt större så ökar deras krav på att få leva efter de seder och lagar som brukas inom Islam. Det har i flera år nu funnits krav ifrån Sveriges Muslimska Förbund att det ska införas Sharialagar i Sverige så att de kan få döma efter sitt eget behag. Detta går rakt mot vårt eget sätt att leva på och kraven ökar ju fler muslimer som bosätter
sig i Sverige. Hur ser ni på det hela?


Hej!
Klart att vi INTE ska ha några Sharialagar I Sverige. Motståndsrörelsen är helt emot den islamisering som pågår.
Vi tycker däremot att man ska rikta sitt motstånd mot dem som har öppnat grindarna till vårt land. Det är självklart att främlingarna ser sin chans att få det ekonomiskt bättre genom att flytta hit.
Främlingarna är symptomet på det riktiga problemet. De sionistiska krafter som hela tiden vurmar för mångkultur (läs främlingsinvasion) i syfte att söndra vårt folk för att lättare kunna härska är dem vi i första hand måste bekämpa, annars börjar vi i fel ände.


  • Publicerad:
    2011-12-10 20:25