AKTIVISM. Under helgen har flera kampgrupper städat upp skräp som oansvariga människor slängt i naturen. Skräpet lämnades över till väl valda mottagare.

Nordiska motståndsrörelsen fastslår i sjätte punkten i det politiska programmet ”Vår väg” att organisationen är det enda politiska alternativ i Norden som verkligen på allvar värnar naturen.

Som en liten del i praktiserandet av denna politik valde aktivister i bland annat Haninge, Höör, Trollhättan, Luleå och Mariestad att samla ihop skräp som människor slängt omkring sig i skogen, i bostadsområden och på gator och torg. På platser där det ansågs motiverat sattes skyltar upp med budskap om att städningen genomförts, citat från Vår väg och en uppmaning till människor att ta bättre ansvar i framtiden.

sopfördelning1

Det hopsamlade skräpet dumpades sedan av hos olika folkförrädare och instanser för dessa med följande text bifogad:

”Nordiska motståndsrörelsen håller DIG högst ansvarig för den politik som förs i vår kommun och i vårt land. Vi har rensat upp skräp i naturen häromkring och det är inte mer än rätt att du får ta ansvar för det. Du bidrar till att hela vårt land fylls med avskräde, vi fyller symboliskt din tomt med avskräde. Skit ska skit ha! / Nordiska motståndsrörelsen”

dumpning

Även i Norge och Finland genomfördes under helgen en del aktioner med samma upplägg.

finland


  • Publicerad:
    2016-04-18 14:51