POLITISK AKTIVISM Under torsdagen upplystes stockholmarna och två väl valda ambassader om Nordiska motståndsrörelsens inställning till det politiskt motiverade gripandet av en framträdande amerikansk nationalist.

Torsdag 6 april genomförde aktivister från Nordiska motståndsrörelsen protestaktioner i Stockholm mot fängslandet av den amerikanske nationalisten Rob Rundo. Då hans gripande utfördes på rumänskt mark av rumänsk polis, som agerade på uppdrag av amerikanska myndigheter, riktades protesterna mot såväl USA som Rumänien . På torsdagsmorgonen utplacerades banderoller på ett flertal platser i huvudstaden. Budskapet var otvetydigt för såväl svensk- som engelsktalande:

Bryt Demokratins Bojor – Free Rob Rundo

När aktivisterna sedan på eftermiddagen ställde upp med samma banderoll vid USA:s ambassad blev man varse att ordningsmakten som av en slump redan fanns på plats, samt att förstärkning snart tillkallades och omgående infann sig.

En av aktivisterna höll nu ett tal på engelska, där han belyste det faktum att till enda grund för anklagelserna mot Rundo om ”konspiration mot staten” genom ”rekrytering och träning av medlemmar syftande till våldsdåd” – ligger hans kampsportsverksamhet för vita ungdomar med den uttalade ambitionen att få dem att välja en sund livsstil.

En liknande aktion genomfördes sedan vid Rumäniens ambassad, där ett liknande tal hölls och där såväl poliser och väktare lyste med sin frånvaro.