YTTRANDEFRIHET. En banderoll som sattes upp av Nordiska motståndsrörelsen på Kulturhuset i Stockholm i höstas var inte hets mot folkgrupp, meddelar nu Justitiekanslern.

Nordiska motståndsrörelsens banderoll på Kulturhuset den 27 september 2018 (foto: NF).

Det var den 27 september förra året som aktivister från motståndsrörelsen repellerade ner längs Kulturhusets i Stockholm väggar och fäste en banderoll på glasfasaden. På banderollen fanns två symboler för motståndsrörelsen – Tyrrunan och Ingrunan – samt budskapet ”Stoppa förintelsen av vårt folk”.

Justitiekanslern (JK) fick efter aktionen in en anmälan om hets mot folkgrupp då den fornnordiska symbolen Tyrrunan visats på banderollen. JK ansåg dock inte att banderollen var hets mot folkgrupp och kommer inte att inleda en förundersökning om tryckfrihetsbrott.

”Beträffande tyrrunan har Justitiekanslern tidigare bedömt denna symbol och funnit att den inte går utöver vad som får anses vara tillåtet att uttrycka inom ramen för den tryck- och yttrandefrihetsrättsliga regleringen”, skriver JK i sitt beslut den 9 juli.

Nordfront har tidigare uppmärksammat hur det system som har makten i vårt land försöker göra Tyrrunan olaglig.

Den globalistvänlige justitieministern Morgan Johansson (S) har även begärt en utredning om huruvida det går att förbjuda runor i Sverige, något som är en vital del av svenskarnas kulturhistoriska arv.

Att skära av ett folks rötter är ett beprövat sätt att göra folket vilsna och lätta att manipulera och styra. Som det står i George Orwells 1984:

Den som kontrollerar det förflutna kontrollerar framtiden. Den som kontrollerar nutiden, kontrollerar det förflutna.

Det är i skrivande stund oklart om Försäkringskassan, som också har Tyrrunan som symbol, är föremål för hets från systemet.

Källa:
NMR:s banderoll på Kulturhuset var inte hets mot folkgrupp enligt JK


  • Publicerad:
    2019-07-19 21:30