INRIKES. Enligt ett nytt förslag från MPRT ska stödet till nyhetsmedier som sprider ”felaktig information” stoppas.

Myndigheten för press, radio och TV har just släppt ett nytt förslag på föreskrifter för mediestöd. Något som uppmärksammas av sverigedemokraten Martin Kinnunen är att man i föreskrifterna vill införa krav på ”ansvarstagande nyhetsförmedling”.

Detta definieras enligt följande:

Med ansvarstagande nyhetsförmedling avses bland annat att nyhetsmediet inte bidrar till att sprida felaktig eller manipulerad information, inte uppmanar till brott och avstår från publiceringar som vilseleder kring etablerad vetenskap och kunskap.

Nyligen har en rad alternativmedier beviljats mediastöd, bland andra Samhällsnytt och Exakt24. Huruvida de föreslagna förändringarna, som är tänkta att träda i kraft den 15 april, har någonting med detta att göra är oklart.


  • Publicerad:
    2021-02-17 22:45