INRIKES. Den rasfrämmande läkaren Munira Al-Saadi hindrade sjuka människor att få vård under pandemin, utan patienters eller deras anhörigas vetskap. Hon fakturerade också Region Skåne för konsultationer hon aldrig hade hållit.

Munira Al-Saadi. Foto: Munira Al-Saadi/Facebook.

Den rasfrämmande läkaren Munira Al-Saadi i skånska Bjärred har under coronasituationen fattat beslut om att neka patienter. Beslutet fattades utan patienternas och deras anhörigas vetskap. Och hon tog betalt för att porta patienterna.

Sammanlagt fattade doktor Munira Al-Saadi, delägare och chef på vårdcentralen Sundets läkargrupp i Bjärred, beslut om 180 patienter, enligt läkaren själv. Detta rapporterar Sydsvenskan.

Om en patient är svårt sjuk kan vården av patienten begränsas. Orsakerna till detta kan vara flera; bland annat kan sjukdomen vara obotlig, eller patienten klarar inte intensivvård.

Men enligt Socialstyrelsens tydliga föreskrifter måste beslut om behandlingsbegränsningar alltid fattas i samråd med patienten och anhöriga, vilket Al-Saadi struntade i.

— Vi befann oss i en galopperande storm. Vi visste inte vilken väg det skulle ta. Det kom rapporter från utlandet om massivt insjuknande och att sjukvården nästan kollapsade i vissa länder. I Stockholm hade vi också ett massivt insjuknande, säger hon till Sydsvenskan.

— Jag förstår att många riktar kritik mot oss för att vi inte informerade anhöriga och patienter. Det är mycket beklagligt. Jag ber verkligen om ursäkt för det. Men vi hade inte tid att ringa till alla och ha möte med alla. Det var en sådan tid inför den här stormen att vi var tvungna att klara av så många som möjligt, säger Al-Saadi vidare till Sydsvenskan.

Region Skåne dementerar hennes påståenden om att hon följt regionens direktiv.

Enligt Sydsvenskan finns det en ljudinspelning där Munira Al-Saadi själv säger att det sammanlagt handlar om 180 patienter. Läkarens arbetsgivare uppger dock att läkaren nu inte kan komma ihåg att hon nämnt den exakta siffran 180 patienter. Nu anser hon i stället att det bör ses som att hon gav uttryck för att det rörde sig om ett större antal patienter.

Korrumperad läkare
På en enda dag fick hennes vårdcentral över ett hundra tusen kronor av Region Skåne för möten som Munira Al-Saadi påstått att hon hade haft med patienter och anhöriga.

Chefen på äldreboendet Lyckliga gatan i Kävlinge, Rebecka Skalin Christén, vet dock att Al-Saadi ljuger.

— Det är absolut inte möjligt att hon hade de mötena. Och det är helt omöjligt för en läkare att hinna 34 sippar [samordnade individuella planer] på en och samma dag, med tanke på att ett sådant möte tar en halvtimme eller en timme, säger Skalin Christén till Sydsvenskan.

Fakturor till Region Skåne visar att hennes vårdinrättning begärt ersättning för 34 videokonferenser eller telefonmöten som Al-Saadi påstår att hon höll den 8 april 2020.

Mötena skulle ha skett med patienter boende i det skånska samhället Kävlinge, och gällt äldre människor i åldrarna 67-99 år.

Eftersom Munira Al-Saadi ljugit om sina möten med patienter och anhöriga, ska Region Skåne nu utreda ärendet vidare.

83-åriga Ingrid Andersson skulle enligt sin journal nekats tillträde till vård enligt Al-Saadis agerande, eftersom hon den 8 april skrivit in detta i journalen, efter en påstådd konsultation som alltså aldrig ägde rum – och för vilken Al-Saadi fakturerade Region Skåne 3 000 kronor.

Anderssons dotter Ulrika Mundt-Pedersen anser att läkaren begått ett dubbelfel.

— När en läkare gör så här så står hon inte på sina patienters sida. Hon är snarare någon slags änglamakerska för äldre, säger Ulrika Mudnt-Pedersen till Sydsvenskan.

Not: En änglamakerska var en kvinna som mot ersättning tog hand om fosterbarn och genom vanvård gjorde dem till ”änglar”, vilket innebar att hon skötte om dem så illa att de dog. Det kunde exempelvis göras genom misshandel eller svält.


  • Publicerad:
    2021-01-02 16:10