KOMMENTAR Totaltförsvarets forskningsinstitut försöker återigen lura folk att det de ser med egna ögon är felaktiga konspirationer. Men jag går inte på det, för informationen som motbevisar dem finns öppet på nätet.

Förra veckan skrev Markus Andersson på Nya Dagbladet en nyhetsartikel om en nysläppt forskningsrapport från Totalförsvarets forskningsinstitut. Jag tänkte citera tre stycken från den artikeln.

I presentationen till rapporten, som bär titeln "Demokratisk säkerhet: En antologi" , menar man att "samhällssolidariteten är under hot" – från såväl inhemska aktörer som från främmande makter – och att dessa försöker "sänka tilliten till samhället och den svenska demokratin".

Man ser även med bekymran på att korruption lyfts fram som ett allvarligt samhällsproblem i Sverige, något som man rentav anser kan vara ett större problem än själva korruptionen i sig själv. [...]

Bland de uppfattningar som förekommer, som man menar är grundlösa konspirationsteorier, är att det pågår ett folkutbyte av ursprungsbefolkningen i Sverige och andra västerländska länder, World Economic Forums vision "The Great Reset" och att coronarestriktioner använts som ett medel att kuva och kontrollera befolkningen.

I den här artikeln vill jag lyfta fram att rapportförfattarna själva spär på misstron eftersom deras produkt är så väldigt lätt att genomskåda. Rapporten är enligt mig skapad för eliten och den skall användas för att gaslighta de som märker av de nuvarande förändringarna. Ni läsare får själva avgöra om ni känner tilltro till Totalförsvarets forskningsinstitut efter att ha läst min text.

Citat från rapporten

The World Economic Forum, den stora icke-statliga organisation som har möten varje år i Davos, framförde initiativet The Great Reset som gick ut på att man i spåren efter pandemin skulle försöka minska global ojämlikhet och utöka miljömässigt hållbara strategier för detta.

Sida 87

Detta skriver Hannah Pollack Sarneki i sin del av rapporten. Låt oss jämföra hennes påstående med vad som förs fram mellan 28:05 till 35:00 i dokumentären ”Makthavarna du aldrig valde”. Väldigt stor skillnad i hennes beskrivning jämfört med vad personer som miljardären (läs: oligarken) Klaus Schwab själv för fram.

Den uppmärksamme har kanske märkt att Hannah heter Sarneki i efternamn. Det är samma namn som grindvaktsjuden Jerzy Sarneki som ägnat sitt liv åt att dribbla bort invandrarbrottsligheten i TV-sofforna och på myndigheten BRÅ. Hannah är dotter till en judinna och är Jerzys dotter. I hennes rapportering försöker hon skapa en kontext där invandrargängkriminaliteten är ett konspiratoriskt undergångsnarrativ, sådan far, sådan dotter.

I svenska radikalnationalistiska sammanhang – men också i andra politiska kontexter – vävs dessa konspiratoriska undergångsnarrativ ofta samman med bilden av Sverige där gängkriminalitet, skjutningar och våldtäkter påstås vara en direkt konsekvens av massinvandring

Sida 81 - min fetning

Utöver detta får vi också reda på att det är en konspiration att vita byts ut mot utomeuropeiska invandrare. Myndigheterna gillar verkligen att racka ned på The Great Replacement narrativet men de får allt svårare för invandrarna blir bara fler. Antagligen kommer de försöka med den retoriken så länge de kan.

Återigen är allt upp och ned

Allt fler människor märker att samhället är upp och ned. Ta bara var rapporten kommer ifrån: Totalförsvarets forskningsinstitut, en förvaltningsmyndighet inom försvarsdepartementet. En vanlig människa tror antagligen att de är till för att skydda folket och deras egna familj. Men i verkligheten försöker de skydda den riktiga makten. Problemet är att de är så värdelösa att rapporten snarare spär på den misstron som rapportförfattarna själva försöker minska.

I dagens informationssamhälle kunde jag med maktens egna sökmotor, judiska Google, leta fram information som motsade det Hannah Pollack Sarneki för fram. Schwab är så öppen att han listar verkliga makthavare på sin hemsida, alla med en internetuppkoppling kan se, det är ingen hemlighet eller konspiration! De som är med i hans organisation finns där med namn och bild och efter att ha sett tidsangivelserna jag skrev ut i dokumentären så vet vi om att dessa politiker inte har några problem med att föra fram hans önskade narrativ.

Organisation listar folk i de länder där de verkar, Niklas Zennström och Thor Björgolfsson verkar enligt listan i Storbritannien men det är en svensk och islänning. Jag valde att i möjligaste mån lista alla som nordbor som verkar i Europa och de icke-nordbor som verkar i de nordiska länderna när det kommer till Schwabs Young Global Leaders. Sveriges statsminister Magdalena Andersson är inte med här men det betyder inte att hon inte har jobbat för Schwab genom World Economic Forum. Något som Omni kallade för ”prestigeuppdrag”.

Genom listan ser vi att de som rekryteras är personer med politisk makt och finansmänniskor som är redo att investera i projekt som för fram Schwabs agenda. Precis som i USA (Google, Facebook etc.) försöker WEF också knyta upp personer som sysselsätter sig med kommunikation som människor använder privat eller på jobbet. Det finns även personer som antagligen är eldsjälar, men de är oftast engagerade antingen i klimat- och miljöfrågor eller vurmande för fortsatt mångkultur och utomeuropeisk massinvandring till Europa

Sverige ser inte ut att vara värst inom just den här kategorin, istället är det snarare Finland som tar första pallplatsen. Statsministern, finansministern, ordförande för ekonomiutskottet i det finländska parlamentet, ordförande för finansbranschens lobbyorganisation och en tidigare finländsk statsminister är alla med i Schwabs organisation Young Global Leaders. Detta är inte sådant ni kan läsa på Aftonbladet eller SVT, det är sådant ni endast får läsa i de medier som verkligen granskar makten.

Hela listan av Young Global Leaders som är nordbor eller verksamma i Norden

Sverige

Finland

Norge

Danmark

Island