INRIKES. På sociala medier planerar så kallade ensamkommande flyktingbarn att begå kollektivt självmord. Därför har nu barnombudsmannen sammankallat diverse myndigheter till krismöte.

”Ensamkommande flyktingbarn” har på några få år gjort sig ökända i Sverige, bland annat för att de tycks gilla att göra saker i grupp. Nu planerar vissa av dem tydligen också att begå självmord i grupp.

Det är den folkfientliga och invandringsvurmande rörelsen ”Vi står inte ut!” som nu gått ut och varnat för att rasfrämlingar som befinner sig i Sverige med statusen ”ensamkommande flyktingbarn” nu sitter på sociala medier och planerar kollektivt självmord.

Varför de vill begå kollektivt självmord är något oklart. Psykologen Julia Tiberg, som också är medlem i ”Vi står inte ut!”, menar dock att det är det en slags civil olydnad med syfte att förändra den svenska invandringspolitiken i linje med hennes egen organisations önskemål.

— Man ser det som en moralisk handling, som ett sätt att hjälpa hela gruppen för att man ska göra ändringar i den pågående politiken, berättar Tiberg.

Även Barnombudsmannen Fredrik Malmberg ser allvarligt på situationen och har nu sammankallat till ett krismöte med Migrationsverket, Socialstyrelsen och Inspektionen för Vård och omsorg (IVO).

— Vi har också i dialog med barn och unga tidigare sett att det har funnits självskadebeteende och suicidtankar. Och det här understryker allvaret att omedelbart se till att det finns ett bättre stöd på plats för dem som möter de här barnen som nu har de här tankarna. Vi har också sett fullbordade självmord bland asylsökande barn. Det är oerhört allvarligt, säger Malmberg.

Källa:
Risk för kollektivt självmord bland ensamkommande


  • Publicerad:
    2017-02-08 20:30