INRIKES. Ett stort antal myndigheter har fått i uppdrag att krigsplacera sin personal innan året är slut. Det innebär att personalen tas i anspråk i händelse av höjd beredskap eller krig.

Innan den 31 december ska myndigheter med så kallat bevakningsansvar – med andra ord särskilt ansvar för krisberedskap – krigsplacera all personal som är nödvändig för att verksamheten ska fungera under höjd beredskap eller krig. Detta innefattar bland annat Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Sjöfartsverket – men även exempelvis Migrationsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Finansinspektionen.

Blir man krigsplacerad kommer man alltså i händelse av krig eller höjd beredskap att kunna förflyttas och tjänstgöra på det sätt som behövs för försvaret av Sverige. För viss myndighetspersonal ingår det i anställningen och är därmed inget man kan säga nej till. Inte ens facket kan påverka en krigsplacering, förutom att de kan komma med synpunkter till arbetsgivaren.

Vad man själv vill spelar i sammanhanget ingen roll.

— Det här är en större fråga än så, det handlar om vad som är bäst för samhället, säger Sofie Engström, kommunikationschef på Rekryteringsmyndigheten , till tidningen Publikt.

En person kan däremot endast ha en krigsplacering, vilket kan innebära problem om en myndighetsperson redan är krigsplacerad via exempelvis Hemvärnet.

— Då får arbetsgivaren och i det här fallet Hemvärnet tillsammans reda ut var personen ska placeras. Det är en fråga om vart man gör mest nytta, säger Engström.

Även personer som inte är svenska medborgare kan krigsplaceras, så länge de är ”bosatta i Sverige”.

Ifall regeringen beslutar om höjd beredskap kan den krigsplacerade myndighetspersonalen inte välja att avsluta sin anställning, eftersom allmän tjänsteplikt gäller till 70 års ålder.

Följande myndigheter ska krigsplacera sin personal:

 • Elsäkerhetsverket
 • Finansinspektionen
 • Folkhälsomyndigheten
 • Jordbruksverket
 • Kustbevakningen
 • Livsmedelsverket
 • Luftfartsverket
 • Länsstyrelserna
 • Migrationsverket
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Pensionsmyndigheten
 • Polismyndigheten
 • Post och telestyrelsen
 • Riksgäldskontoret
 • Sjöfartsverket
 • Skatteverket
 • Socialstyrelsen
 • Statens energimyndighet
 • Statens veterinärmedicinska anstalt
 • Strålsäkerhetsmyndigheten
 • Svenska kraftnät
 • Säkerhetspolisen
 • Transportstyrelsen
 • Tullverket
FAKTA: Höjd beredskap

Vid krig eller fara för krig kan regeringen besluta om höjd beredskap i hela eller delar av Sverige. Höjd beredskap kan vara antingen skärpt eller högsta beredskap. Om Sverige är i krig råder automatiskt högsta beredskap.

Om beslutet tas meddelas det via radio och tv till befolkningen. Vid högsta beredskap används ett beredskapslarm, som är ett utomhuslarm med 30 sekunder långa ljudstötar och 15 sekunders tystnad i fem minuter.

Vid höjd beredskap kan delar av eller hela totalförsvaret mobiliseras. Högsta beredskap betyder att den som är krigsplacerad ska inställa sig på sin tjänstgöringsort och att myndigheter samt vissa organisationer och företag organiseras om för totalförsvar.

Källa: krisinformation.se.

Källor:
Anställda ska krigsplaceras innan årets slut
Frågor och svar krigsplacering
Höjd beredskap


 • Publicerad:
  2018-11-06 11:30