FINLAND Skyddspolisen rapporterar om en ökning av drönarobservationer runt kritisk infrastruktur.

Finska Skyddspolisen, motsvarande Säpo, rapporterar om att drönaroberservationer i närheten av kritisk infrastruktur blir allt vanligare runtom i landet.

Drönare har exempelvis observerats i närheten av kraftverk och olika typer av transportsystem.

Myndigheterna har hög beredskap på den här typen av händelser, uppger Skyddspolisen. Många av de drönare som synts bekräftas vara styrda av kommersiella fotografer, men än fler förblir oidentifierade.

— Vi gör bakgrundsundersökningar, men vi kan inte spåra bakgrunden till alla observationer, säger Lotta Hakala, forskare vid Skyddspolisen till Svenska Yle.