INRIKES. Sverigedemokraterna i Nacka uppger på sin Facebooksida att de upptäckt att kommunen har köpt tre bostäder till en man, hans tre fruar och deras barn för ett värde av nästan 14 miljoner kronor.

En invandrad 57-årig man, hans tre fruar och 16 barn ska ha fått flytta in i bostäder som Nacka kommun köpt för totalt 13 950 000 kronor. Detta enligt Sverigedemokraterna Nackas Facebook. Var för sig ska de tre bostäderna ha kostat 5 450 000 kronor, 5 200 000 kronor och 3 300 000 kronor.

Hittils har Nacka kommun köpt bostäder för en kvarts miljard kronor till så kallade nyanlända i kommunen, vilket går under projektnamnet ”Bostadsförsörjning för sociala behov”. Projektet ska från början ha planerats kosta cirka 100 miljoner kronor, men i kommunfullmäktige beslutades det den 19 juni i år att 150 miljoner kronor ytterligare skulle tillsättas för köp av bostäder. Av partierna i kommunfullmäktige i Nacka så röstade endast SD mot beslutet.

Sverigedemokraterna Nacka avslutade sitt inlägg med att ta upp de stora skillnader som gäller förmåner mellan svenskar och invandrare:

SD Nacka frågar styrande partierna i Nacka:
• Är månggifte ett godkänt familjeförhållande att ansöka om bistånd för?
• Varför använder ni Nackabornas pengar på bostäder till främlingar och samtidigt pressar upp priserna på bostadsmarknaden?
• Varför hjälper ni inte och underlättar med bostäder för befintliga nackabor?
Som vanlig svenskt par med barn har man enligt lag försörjningsplikt gent emot varandra (ÄktB 6kap 1§), bor man inte ihop har den ena underhållsskyldighet (ÄktB 6kap 6§). Som migrant till Sverige har man rätt till en av skattebetalarna betald bostad, dagersättning, etableringsersättning (med ekonomiskt bistånd som täcker upp om omkostnaderna är förstora) samt tillgång till hela vår välfärd och system.
SD-Nacka tycker det är helt uppåt väggarna att Nackabornas skattepengar går till att finansiera bostäder åt utlänningar när svenska familjer hoppar runt i andrahandsbostäder, ungdomar inte kan flytta hemifrån och äldre får leta bostad på blocket.

Källa:
Sverigedemokraterna Nacka (Facebook)


  • Publicerad:
    2017-09-17 18:20