Fredrik Vejdeland, ansvarig utgivare för ”Unbroken Warrior – The Richard Scutari Letters”, recenserar här boken och berättar mer om dess innehåll och syfte.

Nyligen lanserades Unbroken Warrior – The Richard Scutari Letters inför en skara åhörare i Borlänge. Detta är en bok som arbetats på i många år men som varken Henrik Holappa eller Magnus Söderman – de två drivande personerna bakom projektet – ens betraktat som bokämne förrän i slutet av förra året. Richard Scutaris svar till en förfrågan att skriva en självbiografi var, med tanke på vad Scutari varit med om och hur mycket han offrat, mer än blygsamt:

I am not much on talking about myself. I also have no desire to write a book. If I had done anything worth telling others, I would already have written a book about myself.

Holappa och Söderman lät saken bero, åtminstone tills vidare. Men en kort tid därefter insåg man att boken faktiskt redan var skriven i form av de otaliga brev som Scutari sänt dem. Som material till boken hade man många brev men också några artiklar som aldrig kommit till allmän kännedom. Med en ny förfrågan att istället släppa en bok med brevväxlingen som grund lyckades man övertyga Scutari att hans livsgärningar och tankar faktiskt kommer sporra andra till att vilja kämpa. Och på den vägen är det.


Richard Scutari (t.h.) i fängelset.

Bokens syfte
Då boken skulle sammanställas var det en detalj som tidigt stod klar. Den måste tryckas på engelska. Möjligen även på svenska i ett senare skede, men i alla fall på engelska. Unbroken Warrior – The Richard Scutari Letters har därför blivit Nationellt Motstånd Förlags första engelskspråkiga bok. Anledningen till detta är först och främst på grund av att det finns många vita människor i världen som inspireras av Richard Scutari och att vi skulle göra dem en otjänst genom att trycka boken på ett språk som de flesta inte förstår.

Magnus Söderman skriver följande om boken i sitt förord:

By publishing these letters, articles and quotations by Richard Scutari, and by giving some of his friends the opportunity to speak about him, it is my hope that his words will stir your soul and that you will step up and be valuable beyond comprehension as a link in destiny´s chain for the survival of our Aryan race; in the fight for the Fourteen Words.

Om bokens upplägg
Lite mer än hälften av boken är skriven av Richard Scutari själv i form av brev till Henrik Holappa respektive Magnus Söderman, egna essäer, utvalda citat samt en längre intervju utförd tillsammans med Söderman. Resterande textmaterial handlar om Richard Scutari. Detta innefattar ett varsitt förord av Holappa och Söderman och en epilog författad av de båda tillsammans. Några av Scutaris vänner har också fått ge sin syn på mannen med varsin artikel. Dessa vänner är bland andra Ron McVan, Erich Gliebe och Vicki Ni Cathail.

Unbroken Warrior är varken en självbiografi eller biografi i vanlig mening utan snarare någonting mittemellan. Ett flertal personer har fått komma till tals och ge sin syn på Scutari och tolka hans person och gärningar. Detta höjer klart värdet på boken, även om det viktigaste naturligtvis är vad Scutari själv har att säga.

Stort som smått
I boken blandas stort som smått. Med det menas att Scutari både för fram de djupare aspekterna av världsåskådning och religion, samtidigt som han diskuterar strategiska frågor samt ägnar en stor del åt att ge råd och vägledning på ett personligt plan till både Holappa och Söderman.

Scutari känns långt ifrån något distanserad skollärare som vill pränta in så mycket fakta det bara går i elevens huvud. Snarare engagerar han sig – och tillåts även göra så – i Holappas och Södermans privata liv genom att försöka stärka dem och leda dem rätt i livet.

Henrik Holappa, som under sitt första brev var 17 år och en ”ung man med många frågor”, beskriver sin relation med Scutari på följande vis:

Corresponding with Richard Scutari, I grew up mentally, and I felt and I still feel that whatever questions– trouble I had, Scutari had an answer or advice. I never got the feeling that I would have asked something stupid.

Unbroken Warrior innehåller även en hel del teoretiska spörsmål och är i själva verket en guldgruva för den som vill sätta sig in i nationalsocialistisk världsåskådning och filosofi, ariska myter och historia. Scutari är nationalsocialist, bekänner sig till naturlagarna och lyfter fram Savitri Devi som en av förgrundsgestalterna i efterkrigstid. Bland rekommenderade böcker återfinns bland annat Mein Kampf, Lightning and the Sun och Imperium samtidigt som han även framhåller verk av Mao Tse-Tung och General Giap. Scutari har ett sätt att skriva som påminner mycket om den bortgångne order-kamraten David Lane, så den som uppskattar den ena lär även vilja läsa den andra.

Världsåskådning
Richard Scutari var en gång i tiden identitetskristen men han övergav det då han insåg att även kristendomen är främmande och att det blev för många frågor som hamnade i det han kallar för ”gråzonen”; en hög av obesvarade frågor som ”inte går ihop i den verkliga världen”. Scutari läste Förfädernas röster av Wulf Sörensen och greps av budskapet. Efter att ha brottats mellan två livsåskådningar blev Scutari wotanist, något som han menar är detsamma som att vara nationalsocialist

I am a Wotanist and you can´t be a Wotanist without being a National Socialist. Actually, it would probably be more correct to say that my religion is National Socialism and that I honor my ancestors through Wotanist practices. To me, it is all one and the same, so in my case, religion is politics and vice versa.

Som nationalsocialist och wotanist handlar mycket om bygga upp sin egen styrka och karaktär, att bli en viktig och konstruktiv del av det kollektiva, folket. Richard Scutari lär fortfarande vara en av de främsta när det kommer till ”att leva som nationalsoialist” och han gör så genom att utöva kampsport, yoga, studera och ständigt inspirera andra till kamp.

Ett återkommande tema i Scutaris brev och artiklar är annars Carl Gustav Jung och hans verk om Wotan och det kollektiva undermedvetna. Jung menade att Hitler var en manifestation av Wotan och att det nationalsocialistiska Tyskland innebar att den ariska folksjälen tog sina första steg av frigörelse från semitiska bojor. Precis som Savitri Devi betraktar även Richard Scutari Hitler som en Avatar för vår ras.

The Order
Den som är intresserad av The Order kommer också kunna läsa om detta i boken och det lär nog finnas ett och annat av intresse för en och annan kriminolog och kriminalförfattare. Scutari diskuterar hans egna position inom The Order, sitt förhållande till Bob Mathews, orderns syfte och mål och mycket annat i den hittills opublicerade intervjun. Han kommenterar också vad andra har sagt om The Order, i exempelvis boken Silent brotherhood men även från diverse människor som tror sig sitta på alla svaren. På en direkt fråga om orderns taktiska fel ger Scutari, innan han redogör för vad som faktiskt var lyckat respektive mindre lyckat, detta svar:

When analyzing the actions of The Order, hindsight is a powerfull tool that often makes people, who do not have the testicle fortitude to do anything themselves, feel superior. The actions of The Order need to be analyzed so that our mistakes and successes can be learned from. But when analyzing The Order, remember that it was made up of average common citizens who had to learn by doing. […] As far as tactical errors, The Order made many minor and a few big ones. […]


Richard Scutari på FBI:s lista över ”Ten Most Wanted”.

Detta är ett axplock av vad som återges i Unbroken Warrior – The Richard Scutari Letters. I boken får du får du även läsa mer om Scutaris fängelsesituation, uppväxt, militära bakgrund och ideologiska utveckling, vad som behöver göras för att avancera kampen samt mer djupgående om världsåskådning och ideologi. Detta och mycket annat får du läsa dig till själv. Du har väl redan beställt boken? Om inte, gör det på KAMPBODEN.


  • Publicerad:
    2011-06-06 00:00