Nordfront har tidigare rapporterat om hur negrer, judar och feminister i TV skrattade åt att vita snart blir en minoritet i USA. Alla i USA uppskattar dock inte utvecklingen och nu har det startats en offentlig namninsamling på Vita husets hemsida för att stoppa folkmordet på vita.

Namninsamlingen uppmanar Obama-administrationen att stoppa folkmordet på vita genom att stoppa den massiva invandringen från tredje världen och tvångsassimileringen. Enligt upphovsmannen till namninsamlingen pågår det ett folkmord på vita enligt Folkmordskonventionens andra artikel, delpunkt c som lyder:

”Avsiktligt skapa sådana levnadsförhållanden för gruppen som förmodas åstadkomma dess fysiska utrotning i sin helhet eller i delar.”

Namninsamlingen kritiseras dock av bland andra Andrew Kaczynski, som på Twitter frågar sig om detta är den mest rasistiska namninsamling som någonsin publicerats på Vita husets hemsida, och Jonathan Capehart som svarar ja på Kaczynskis fråga. Capehart skriver i ett blogginlägg på The Washington Post att det inte går att ”förstå en hjärna som formar så sjuka tankar”.

I dagsläget har namninsamlingen bara strax under 900 underskrifter och den behöver 24 100 till för att nå upp till sitt mål på 25 000 underskrifter, vilket är det som krävs för ett uttalande från Vita huset.

U.S. Census Bureau’s senaste mätning avslöjade nyligen att vita barn numera utgör en minoritet av de nyfödda barnen i USA samt att vita inom 40 år tros vara en minoritet totalt sett i USA, där vita i början av 1990-talet utgjorde 88 procent av befolkningen.

Källa:
STOP WHITE GENOCIDE: Halt MASSIVE third world immigration and FORCED assimilation in White countries!


  • Publicerad:
    2013-02-01 14:04