Lördagen den 20 december begav sig aktivister från Näste 2 till Ullared för att samla in namnunderskrifter till partibildningen. Totalt skrev 72 personer på listorna och en klar majoritet var positiva till budskapet. Även socialdemokrater och moderater visade en positiv inställning till aktivisternas närvaro, men av rädsla för repressalier från partitoppen så vågade dem inte skriva under. Aktiviteten sågs som lyckad och fortlöpte utan några störningsmoment.

20141220_15060420141220_151248


  • Publicerad:
    2014-12-22 22:45