Att känna sig stressad över skrikiga småbarn, trotsiga och sjövilda förskolebarn och rebelliska tonåringar är inte något nytt, eller konstigt. Det är faser i livet som mer eller mindre alla föräldrar fått stå ut med genom historien. Jag kan själv känna att det ibland är lite mycket här hemma hos oss. Med två småbarn, två i trotsåldern, en i förskoleåldern och en tonåring är livet en smula hektiskt. Men att överhuvudtaget tänka tanken att droga sina barn är helt främmande. Tyvärr är det just detta allt fler föräldrar väljer. När tiden, orken och engagemanget inte längre räcker till har trenden att ge sina barn lugnande och sömnmedel blivit allt vanligare.

stressadmamma

Jag anser att det hela borde tas på yttersta allvar. Det är en varningsklocka som ringer och  allt för många väljer att ignorera den. Vi har fått ett samhälle där karriärer, ekonomisk vinning och materiell välfärd är viktigare än våra barns välbefinnande. Ansvaret för uppfostran läggs tidigt över i händerna på förskolepersonalen och jag överdriver inte då jag påstår att de barn som får sina psykiska, emotionella och fysiska behov tillgodosedda är lätträknade.

Med allt större barngrupper, både i förskolan och skolan är det svårt eller nästintill omöjligt för pedagogerna att hinna med. Lika svårt är det för två heltidsjobbande föräldrar att få livspusslet att gå ihop. Om man hela tiden stressar för att hinna med blir inte sällan resultatet att man inte hinner något. Kanske är det just så det har blivit för de familjer som väljer att medicinera sina barn för att lättare klara av att anpassa dem till ett onaturligt leverne? För det är inte barnen det är fel på, det är systemet och de föräldrar som kapitulerar inför det som ligger till grund för det vi nu ser. Barn behöver oss vuxna och då framförallt sina föräldrar. De är beroende av att vi engagerar oss  och de måste få tillåtas vara barn.

babysover

Ett skrikigt spädbarn som somnar sent på kvällarna ska inte tvingas till sömn med kroppen full av sömnmedel. Det ska ha en mamma och pappa som tröstar, vyssjar och vaggar. Ett barn i förskolan ska inte behöva drogas med lugnande piller för att orka vistas på fritids efter skolan till sent på kvällarna och komma hem till stressade och överarbetade föräldrar. Ett förskolebarn ska så länge som möjligt få vara hemma med en engagerad mamma som tar sig tid att investera i sina barns uppväxt. Piller får inte bli lösningen. Och det får absolut inte användas av föräldrar som ett själlöst substitut för egenskaper som tålamod och förståelse. Barn växer upp fort. Jag hade önskat att fler föräldrar insåg det.


  • Publicerad:
    2013-01-09 21:43