FRANKRIKE Närmare en miljon demonstrerade på lördagen över hela Frankrike i protest mot regeringens planer på en pensionsreform, som omfattar en höjning av pensionsåldern från 62 år till 64.

Fransmännen tillbringar det största antalet år i pension bland OECD-ländernas befolkningar – ett förhållande som en betydande majoritet av fransmännen enligt opinionsundersökingar till skillnad från landets regering är högst ovilliga att se förändras. President Emmanuel Macron menar att reformen är ”av nöden för att säkerställa pensionssystemets livskraft”.

Inrikesministeriet uppger att uppskattningsvis 963 000 deltog i lördagens demonstrationer över hela landet i protest mot den av regeringen planerade pensionsreformen, som rymmer en 2-årig höjning av pensionsåldern från 62 år till 64.

När det kommer till uppslutningen i Parisdemonstrationen, så råder det vitt delade uppfattningar. Enligt Parispolisen var det inte fler än cirka 93 000 som marscherade i huvudstaden, medan fackföreningarna uppger hela 500 000. Båda uppskattningarna överstiger de 80 000 som anses ha demonstrerat i Paris den 19 januari, då antalet demonstranter i hela landet å andra sidan uppskattades till över en miljon – en siffra som facken inför lördagen hade föresatt sig åtminstone att matcha, och helst att slå.

Anklagelser om orättvisa

I staden Tours i västra delen av landet berättade den 40-årige brandmannen Anthony Chauveau under lördagen för Reuters att det är självklart för honom att motsätta sig reformen, eftersom de arbetsinsatser som hans jobb kräver, inte tas i beaktande i de pensionsberäkningar som där föreslås.

– De säger till oss att vi kommer att behöva arbeta två år till, men vår förväntade livslängd är lägre än den som majoriteten av arbetarna har, sa han.

Det franska arbetsministeriet uppskattar att en höjning av pensionsåldern med två år kombinerat med en förlängning av inbetalningsperioden tillför statskassan ytterligare 17,7 miljarder euro (19,18 miljarder USD) i årliga pensionsavgifter, vilket gör att systemet uppnår balans till 2027. Fackföreningar invänder att det finns andra och bättre sätt att uppnå detta – som genom att beskatta de superrika eller låta arbetsgivare och / eller välbeställda pensionärer bidra med mer till systemet.

Macrons pensionsreform är verkligen starkt ifrågasatt i det franska samhället och tonläget i debatten blir allt hårdare. Enligt mätningar är två tredjedelar av befolkningen negativt inställda till förändringarna. Nya protester är planerade att hållas redan den 16 februari.