FRÄMLINGSINVASIONEN. Officiella rapporter från Italien visar att enbart en väldigt liten del av migranterna som kom till landet 2016 har giltiga asylskäl. Samtidigt har bara ett fåtal blivit deporterade till sina hemländer.

Enligt Förenta nationernas flyktingorgan UNHCR anlände under 2016 hela 181 436 migranter till Italien via Medelhavet. Denna siffra inkluderar naturligtvis bara de migranter som upptäckts och registrerats av italienska myndigheter och organisationer, ett okänt antal migranter har även tagit sig in oupptäckta.

Av dessa 181 436 migranter valde 91 902 att ansöka om asyl, medan resterande 90 344 har försvunnit efter att ha blivit registrerade. Av de som sökte asyl fick 54 252, alltså 60 procent, omedelbart avslag. Ungefär 21 procent, 18 979 migranter, beviljades tillfälligt skydd av humanitära skäl, medan ytterligare 12 873, alltså 14 procent, beviljades subsidiärt skydd – vilket är en något högre rang av asyl. Slutligen beviljades enbart 4808 personer regelrätt asyl, det vill säga att de haft godkända flyktingskäl. Dessa migranter utgör då alltså 5,28 procent av samtliga asylsökare och bara 2,65 procent av alla registrerade migranter.

Trots att en majoritet av de asylsökande och en stor majoritet av alla migranter fick avslag så har enbart 5000 personer deporterats under 2016. Det betyder alltså att ungefär 175 000 personer har stannat kvar i landet, de flesta på illegal väg. Trots att 2016 var ett rekordår för massinvandringen till Italien så verkar 2017 bli mycket värre. Det första kvartalet i år ökade den registrerade migrationen med 30 procent jämfört med samma period 2016.

Källa:
Report: Only 2.65 Percent of Immigrants into Italy Are Refugees


  • Publicerad:
    2017-04-25 22:20