Måndagen den 14 april var den dag som den svenskfrivilliga nationalsocialisten Gösta Hallberg Cuula bragdes om livet. Som alla år innan samlades Motståndsrörelsens första näste för att hedra kämpen Cuula och hans offervilja som till slut gjorde att han dog.

Klockan 19:00 så radade aktivister upp för att sedan tyst med fanor i täten bege sig mot Cuulas viloplats. När man anlänt till graven ställde man upp för att invänta det tal som som skulle hållas. I samband med att aktivisterna ställde upp sig lades det ner en krans för att hedra den fallna kämpen.

När stunden var inne steg Oscar Bergström fram och höll ett betydelsefullt tal om Cuulas offervilja och kamratskap för Finlands och Nordens frihet. När väl talet var klart höll man en tyst minut innan aktivisterna begav sig tillbaka till bilarna.

Minns vad Gösta Hallberg Cuula och de frivilliga svenskarna gjorde för vårt folk och hedra deras minne!
Cuula foton 1 Cuula foton 3


  • Publicerad:
    2014-04-16 20:40