MINNESSTUND. På tisdagskvällen den 13 februari – årsdagen av de allierade segermakternas terrorbombning av den tyska staden Dresden – anordnade Dresdenkommittén en minnesceremoni vid en minneslund i centrala Stockholm. Näste 1 var inbjudna och skickade en delegation för att närvara vid hedrandet.

Efter en samling vid en närliggande station så gick alla deltagare gemensamt till platsen för minnesstunden. Väl där så tändes det marschaller och facklor delades ut bland de närvarande.

Arrangören av evenemanget inledde med att säga några ord om varför alla hade samlats. Det är viktigt att minnas alla de civila som miste livet i de allierades terrorkampanj mot det tyska folket. Därför att om inte vi gör det, så gör ingen annan det heller.

Därefter följde högläsning. Först ut var en författare, som läste upp ett stycke som han själv hade skrivit. Efter honom kom det fram en kvinna som läste ett stycke ur boken Hellstorm, av Thomas Goodrich. Boken skildrar det fasansfulla öde som drabbade Tyskland under åren 1944-1947, från när landet började bombas sönder fram tills ett par år efter krigsslutet. Stycket hon läste upp var en tysk kvinnas vittnesmål från eldbombningarna av Dresden. Kvinnans enda tanke när elden härjade som värst var ”Jag får inte börja brinna, jag får inte börja brinna!”

Sist ut var en kvinnlig partimedlem ur Näste 1, som läste upp en dikt skriven av Leo Yankevich:

Not allowed to mourn,
still we stand and grieve
the burned, drowned and unborn.
Never do they leave
our thoughts: the dead of Dresden,
dead of the Baltic Sea,
the Gustloff failed by heaven,
the children who’d not flee
the bomber and torpedo,
the wrath of smiling tyrants.
From Berlin to Toledo,
the Reds rejoice, the hydrants
forever without water,
lifesavers now reserved
for Ali’s son and daughter,
the steeple bell uncurved.
Yet a few good men
with courage, stout of soul,
can slay a foe of ten
and topple down the fool.

Efter det så var minnesstunden slut. I alla fall för den här gången. Må vi aldrig glömma offren för de allierade segermakternas terror!

Film från minnesstunden:


  • Publicerad:
    2018-02-20 08:00