Lördagen den 19/5 besökte Motståndsrörelsen först Hammarbackens loppmarknad, sedan Gammelgårdens loppis och till sist Ludvika gågata i centrum för att opinionsbilda och informera om Motståndsrörelsen.

Aktivisterna fick ett varmt välkomnande innan man inte ens hunnit in på själva området vid Hammarbackens marknad, då tre av tre personer man mötte utropade olika former av stöd och uppmuntran som t.ex. ”Stå på er!” ”Bra jobbat!” osv.

Dagen fortlöpte i samma positiva anda för det mesta — med vissa inslag av några som inte var intresserade av yttrandefrihet eller folkvänlig politik. Bland annat var det en något rabiat dam i medelåldern som frenetiskt började springa runt och gorma till de stackars marknadsförsäljarna att de ”behöver inte sälja något till nazisterna”. Folket undvek denna pinsamma hysteriska dam. Information nådde ut till lokalbefolkningen och flera längre konstruktiva konversationer ägde rum.

När dagens lyckade flygblads- och tidningsutdelning var slut tog polistrakasserierna vid och ”full husrannsakan” av en av medlemmarnas bilar ”i brottsförebyggande syfte” utfördes. Ett klart attitydbyte noterades hos Polisen, som hittills för det mesta annars hållit sig på behörigt avstånd.


  • Publicerad:
    2018-05-26 13:00