MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Den 27-28 februari hölls den första upplagan av nästesdagarna i Näste 3. Här följer ett reportage av den lyckade helgen.

DSC_0231

Under förra året fördubblade Näste 3 sitt medlemsantal och har under samma tid även mångdubblat sina aktiviteter. Av den orsaken ansåg man att det var på tiden för nästet att anordna sin absolut första upplaga av nästesdagarna.

Helgen den 27-28 februari samlades aktivister, partimedlemmar och särskilt inbjudna gäster för att lyssna på tal och föredrag. Inte enbart lyssnade man på olika talare och föredragshållare utan man fick även chansen att umgås med kamrater och på så vis stärka banden inom nästet. Denna första upplaga av nästesdagarna i Näste 3 gick under temat ”Enighet och ansvar”.

Dagen började med att man åt en gemensam frukost som kökslaget hade tillagat. Det var en mycket god stämning och aktivisterna samtalade med varandra om allt mellan himmel och jord.

DSC_0282

Efter att den välbehövliga frukosten var avklarad så var det dags för Alexander Söderlund och Fredrick Lang att hålla ett föredrag om IT-säkerhet. Föredragshållarna tog bland annat upp vikten av att använda sig av krypteringsprogram vid användandet av tekniska kommunikationsmedel. Detta för att förebygga spionage.

DSC_0143

Söderlund och Lang håller föredrag om IT-säkerhet.

Efter ett innehållsrikt och viktigt föredrag så var deltagarna i behov av en god middag. Middagen bestod av en välsmakande kycklingpaj med en grönsakssallad som tillbehör.

När aktivisterna var mätta och belåtna så var det dags för Kampgrupp 302:s gruppchef Sebastian Elofsson att hålla tal. I sitt tal berättade Elofsson om hur lätt det är att bli nedstämd, ja rentav deprimerad, över hur kaotiskt och sjukt dagens mångkulturella och dekadenta samhälle är. Men han manade även till kamp och förklarade att det ger inget att gå runt och vara deppig eftersom det inte löser dem problem som vårt folk står inför.

Elofsson påpekade vikten av att hela tiden sträva efter att förbättra sig själv och att uppnå perfektion i allt vi gör. Att vi formar oss själva till formidabla vapen för kampen:

Faktum är att vi befinner oss i ett krig. Ett krig som kommer att avgöra vårt folks fortsatta överlevnad. Vi har inte tid för svaghet! Om vi ska segra och på så vis säkra framtiden för vårt folk kräver det enorma ansträngningar av oss själva. Var och en av oss här inne måste ge sitt yttersta för segern. Vi måste forma oss själva till formidabla vapen. Endast då kan vi krossa våra fiender och uppnå våra mål!

DSC_0190 (1)

Sebastian Elofsson talar.

När Elofsson hade avslutat sitt tal tog man en längre bensträckare innan det var dags för aftonens andra talare att gå upp i talarstolen. Den andre talaren var Motståndsrörelsens Kim Mauritzon, gruppchef för Kampgrupp 301, vars tal handlade om vikten av personligt ansvar. I sitt anförande konstaterade Mauritzon att egoistiska intressen aldrig får gå före plikten gentemot ens kamrater och att kampen alltid kommer i första hand.

DSC_0214

Nedan följer ett utdrag ur Mauritzons anförande:

På gatan har vi också ett ansvar för varandra. Man ska kunna lita på att kamraterna står kvar när fienden attackerar. Sitter man då hemma och äter tårta eller gör något annat halvtaskigt, hur ska du då kunna bistå dina kamrater som förlitar sig på dig?

Jag kan tala för mig själv och säga att jag har stått över mina barns födelsedagar, syskonbarn, mor och far osv. Jag har fått ställa allt åt sidan för att bistå mina kamrater. För vår kamp är alltid viktigast för mig, för utan den så kan jag inte ens se mina barn i ögonen och känna stolthet eller manlighet.

Det är mitt förbannade ansvar och plikt att bistå kampen när och var den behövs på bästa sätt jag kan och till den mån jag kan, och jag förväntar mig inget mindre av er!

DSC_0202

Kim Mauritzon talar.

Då Mauritzon talat färdigt hölls ytterligare en paus innan det var dags för kvällsmat. Kvällsmaten bestod av en utsökt köttfärslimpa med brunsås och kokt potatis till.

Kvällens sista tal hölls återigen av Elofsson som talade om Nordiska motståndsrörelsens högsta vision; ett fritt och enat Norden. I början av sitt tal gick Elofsson tillbaka i tiden och berättade om när våra förfäder först kom till Norden och hur det karga och ogästvänliga klimatet format oss till starka och intelligenta människor med förmågan att planera och organisera.

Han gick sedan in på hur det under historiens gång förekommit samarbeten och strävan efter enighet mellan de nordiska länderna. Elofsson konstaterade att Motståndsrörelsen är den enda organisationen som kan ena Norden. Här följer ett utdrag från talet:

Jag ser framför mig ETT folk med en gemensam vilja att forma framtiden. Ett folk som inte bryr sig om varken klass eller annan social bakgrund. Ett enat och starkt folk där arbetaren, bonden, ingenjören och vetenskapsmannen marscherar tillsammans som en enhet av järn!

Svenskar, danskar, islänningar, norrmän och finnar sida vid sida med ett gemensamt mål i sikte; ett fritt och enat Norden! Tillsammans under parollen en för alla och alla för en skall vi segra!

Låt oss från och med idag svära på att inte vila förrän Motståndsrörelsen har segrat och Norden är enat! För ett fritt och enat Norden!

DSC_0173

Sista punkten på schemat för kvällen var en allmän frågestund där aktivisterna och partimedlemmarna fick möjlighet att ställa frågor direkt till nästesledningen med nästeschef Mathias Hagman i spetsen. Aktivisterna fick även möjlighet att komma med kritik och förslag på förbättringar inom nästet. Många intressanta ämnen togs upp och en del nya ansvarspositioner delades ut.

DSC_0269

Allmän frågestund.

Efter den allmänna frågestunden avslutats så kunde deltagarna samtala och umgås med varandra innan klockan var så mycket så att det var dags att sova. Kl 08:00 dagen därpå väcktes deltagarna innan det serverades frukost kl 09:00.

När frukosten var uppäten var det dags för nästa punkt på schemat för den här helgen. Utnämning av fanbärare och uppmärksammandet av två medlemmar som särskilt utmärkt sig med hög och professionell aktivism sedan de anslöt sig till Motståndsrörelsen.

DSC_0294

Nästeschef Mathias Hagman utnämner fanbärare.

Att bli utnämnd till fanbärare i Motståndsrörelsen är något av det mest ärorika en aktivist kan få i uppgift. Som fanbärare har man ett särskilt ansvar och en plikt att skydda fanan till varje pris.

När fanbärarna blivit utsedda fick två aktivister, en från Kampgrupp 301 och en från Kampgrupp 302, komma upp på scen för att inför nästet personligen tackas av nästeschefen Hagman för sitt utomordentliga kamparbete.

DSC_0301

Nästeschef Hagman tackar aktivisten Söderlund för dennes engagemang i kampen.

DSC_0307

Hagman tackar Danny Jönsson.

Det var nu dags för den sista aktiviteten för denna helgen, ett gemensamt kampsportspass. Tillsammans övade aktivisterna i grupp och en mot en på att försvara sig mot angripare.

DSC_0332

Träningen avslutades med sparring, en mot en, med fullkontakt. En och annan fläskläpp blev det men det ökade bara kampviljan ännu mer.

DSC_0359

Efter kampsportsträningen avslutades den första upplagan av nästesdagarna i Näste 3 och deltagarna åkte hem med förnyad kamplust och starkare band till sina kamrater. Näste 3 är på frammarsch och det är inga tvivel kring den saken. Aktivisterna i Näste 3 kommer att fortsätta kämpa i oförminskad takt!

Har du fått nog av se ditt folk köras över av folkfientliga krafter och vill göra motstånd? Ansök då om medlemskap i Nordiska motståndsrörelsen och gå med i kampen för vårt folks överlevnad och frihet!


  • Publicerad:
    2016-03-05 15:00