JURIDIK En man slapp betala 10 000 kr till ”Näthatsgranskaren” efter att han konstaterat att hans Facebook-konto varit hackat när det publicerades ”förtal” på kontot.

Tomas Åberg, mer känd som ”Näthatsgranskaren”, har satt i system att stämma privatpersoner som på sociala medier sprider uppgifter om att han är en djurplågare. Vanligtvis brukar han vinna och få runt 10 000 kr i skadestånd för förtal av dessa personer. Hittills har Åberg drivit cirka 20 sådana förtalsmål och vunnit nästan samtliga.

Den 17 oktober förlorade dock Åberg ett mål i Nacka tingsrätt mot en man som han hade stämt. Enligt domen hade Åberg yrkat att mannen skulle betala skadestånd för grovt förtal enligt följande gärningsbeskrivning:

Den 8 mars 2022 har på [svarandens] Facebook-sida offentligt publicerats en länk till en text som publicerades på Joakim Lamottes Facebook-sida den 24 oktober 2018. I texten utpekas Tomas Åberg som djurplågare och det står att han av människor som varit kontakt med honom beskrivs som fullblodsmytoman, bluffmakare, en person som inte betalar sina skulder och det uppges att han har använt sin polislegitimation för att trakassera människor, missbrukat polisens datasystem och fått betalt för att lämna sitt jobb hos polisen.

Svaranden kontrade detta med att hans konto blivit ”hackat” och lade enligt tingsrätten också till följande:

Flera av uppgifterna som har publicerats är dessutom sanna. Tomas Åberg fick sparken från polisen på grund av att han hade begått flera grova brott, t.ex. lämnat ut hemligstämplat material, gjort olovliga sökningar, utnyttjat polistjänstebrickan olovligt och använt sitt tjänstevapen privat.

I domen konstaterar tingsrätten att Åbergs bevisning inte motbevisar svarandens påståenden om att kontot har blivit hackat, varför käromålet ogillas.

En seger för rättvisan

Nordfront har varit i kontakt med en jurist som konstaterar att det här förhoppningsvis kan bli ett trendbrott där fler stämda personer vågar komma ut med att de har blivit hackade.

— Det verkar verkligen vara någon som hackar Facebook bara för att mass-sprida förtal om Thomas Åberg och det är bra att domstolen observerar att många stämda kan vara oskyldiga. Tyvärr är det ofta stigmatiserat att bli hackad, och man är rädd att inte bli trodd, så det kan vara en bra idé att uppmärksamma domen så att fler drabbade vågar berätta om hackningen när stämningen kommer, säger juristen hoppfullt.

Åberg själv ger sig dock inte, men istället för att överklaga domen till hovrätten har han valt att lämna in en helt ny stämningsansökan mot samma man. Den här nya stämningsansökan lämnades in bara tre dagar efter att Åberg förlorade det första ärendet.

Ökänd och hatad angivare

Projektet ”Näthatsgranskaren” som Åberg drev polisanmälde enligt Aftonbladet över 1000 svenskar mellan 2017 och 2019. Anmälningarna gällde ofta det rent politiska brottet hets mot folkgrupp, men Åbergs organisation blandade dessa brott med anmälningar för olaga hot och försökte på så vis skapa det falska intrycket att åsiktsbrott är riktiga brott.

De flesta av Åbergs polisanmälningar visade sig dessutom vara obefogade då hans över 1000 anmälningar endast resulterade i 170 fällande domar.

Den här misslyckade angivarverksamheten gjorde att Åberg själv blev granskad och kritiserad, vilket han då alltså har utnyttjat till att stämma människor som uttrycker kritik mot honom på sociala medier för förtal.