YTTRANDEFRIHET. Fyra skånska bibliotek tillhandahåller nu en plattform åt den ökände djurplågaren Tomas Åberg som driver Näthatsgranskaren. Under den orwellianska vinjetten ”Rättsaktivism i demokratins tjänst” kommer Åberg att genomföra en föreläsningsturné där främst äldre svenskar ska lära sig att det finns en ”gräns för yttrandefriheten”.

Enligt Tomas Åberg är yttrandefrihet ett ”hot mot demokratin”. Skärmbild: Youtube.

Den djurplågande före detta polisen Tomas Åberg, känd som ”näthatsgranskaren”, ger sig i mars ut på en föreläsningsturné i Skåne.

Näthatsgranskaren är en skattefinansierad organisation som ägnar sig åt att anmäla åsiktsbrott. Man använder ett automatiskt verktyg som scannar av internet efter så kallat ”näthat” och massanmäler sedan dessa tankebrott till polisen. De flesta som faller offer för Åbergs anmälningar är äldre personer som fortfarande tror att det finns yttrandefrihet i landet.

Samhällsnytt berättar nu om att Åberg i mitten av mars kommer att föreläsa om det han kallar ”hotet mot demokratin” på en turné som omfattar fyra skånska bibliotek.

På de olika bibliotekens informationssidor meddelas under den orwellianska vinjetten ”Näthatsgranskaren – rättsaktivism i demokratins tjänst” att Åberg kommer att föreläsa om så kallade ”hat- och demokratibrott”. Biblioteken ställer även frågor som ”Kan sociala medie-plattformar utgöra ett hot mot demokratin?” och ”Var går egentligen gränsen för yttrandefriheten?”.

Vid den årliga rikskonferensen Folk och Försvar som ägde rum i Sälen i mitten av januari, uttalade den före detta generaldirektören för Säpo och Migrationsverket, Anders Danielsson, att det finns likheter mellan terrorism och demokratisk opinionsbildning. Bibliotekens frågeställningar ligger därmed helt rätt i tiden.

Biblioteken i Simrishamn, Ystad, Sjöbo och Tomelilla som anlitat Åberg för att upplysa besökarna om vilka rättsliga påföljder de kan räkna med om de uttalar felaktiga åsikter på internet riktar sig främst till äldre svenskar. Målet är att dessa ska tränas i att utöva självcensur på sociala medier.

På frågan från Samhällsnytt om varför man uttryckligen riktar sig till äldre personer så svarar ansvarig på Simrishamns bibliotek, Jakob Haväng:

— Det är främst för att vi har märkt att det finns mycket näthat bland äldre människor. Mycket hat på sociala medier som kommer just från äldre personer.

I de fyra kommuner där Åberg anlitats för att skrämma folk till tystnad står kommunerna för arvodet, 3 000 kr per föreläsning, trots ansträngd ekonomi. I Simrishamns kommun måste man spara in tio miljoner kronor på skolorna nästa år och kommer att säga upp lärare för att sänka kostnaderna.

Detta bekymrar dock inte bibliotekarien Haväng som med ett skratt kommenterar:

— Men det är ju inte samma budget, det är olika avdelningar (skratt).

Åberg är en ökänd djurplågare som under 2010-talet lät sina djur svälta till döds. Han flydde landet tills preskriptionstiden gick ut och bytte namn från Bergström till Åberg.

Åbergs föreläsningar om ”hotet mot demokratin” kommer att hållas på följande bibliotek:

Simrishamn – 11 mars kl. 13.00
Tomelilla – 11 mars kl. 18.30
Ystad – 12 mars kl. 13.00
Sjöbo – 12 mars kl. 18.30

Källa:
Näthatsgranskaren på skattefinansierad skräckturné – ska hota pensionärerna med polisen


  • Publicerad:
    2020-02-08 11:00