YTTRANDEFRIHET. Den yttrandefrihetsfientliga organisationen ”Näthatsgranskaren” gjorde under 2019 ett rekordår i anmälningar. Man lyckades anmäla 1400-1500 åsiktsbrott som på nyspråk benämns ”hat- och demokratibrott”.

Den djurplågande före detta polisen Tomas Åbergs yttrandefrihetsfientliga verksamhet ”Näthatsgranskaren” slog förra året rekord i anmälningar. Under 2019 genomfördes 1 400-1 500 anmälningar av invandringskritiska kommentarer på sociala medier.

Den skattefinansierade åsiktsgranskaren har satt i system att anmäla företrädesvis äldre personer enligt gummiparagrafen ”Hets mot folkgrupp”.

— Vi är uppe i 1 400-1 500 anmälningar, uppgav Åberg i en intervju med Samhällsnytt.

Strax därpå försökte Åberg ta tillbaka uppgiften och hävda att siffran gällde den totala tiden som verksamheten varit igång.

Detta kunde dock Samhällsnytt visa inte stämmer utan att siffran sannolikt är korrekt för år 2019.

På ”Näthatsgranskarens” hemsida visas emellertid numera uppgiften ”1400 anmälningar sedan starten”, kanske i ett försök att slippa undan kritiken om ett massivt okynnesanmälande som oftast inte leder till åtal och som i onödan tar tid från den redan hårt ansträngda polisen.

Åberg lyfter på sin Facebooksida under devisen ”Näthatsgranskaren – rättsstatsaktivism i demokratins tjänst” stolt fram att den åsiktsförtryckande organisationens anmälningar lett till att 236 svenskar har dömts och flera av dessa till fängelse.

Källa:
2019 blev rekordåret för Näthatsgranskaren: ”Vi är uppe i 1400-1500 anmälningar”


  • Publicerad:
    2020-02-11 16:50