I söndags höll EU-kommissionären Cecilia Malmström tal på Folk och Försvars rikskonferens i Sälen, där hon uppmanade flera ledare att stå upp emot främlingsfientlighet och intolerans. Hon varnade samtidigt för ”främlingsfientliga” och nationalistiska partiers framfart, som hon ser som ”ett reellt hot”. 
politruker

Malmström säger till SvD att hon oroas över ungerska Jobbik och franska Front National som redan återfinns i Europaparlamentet och pekar på att de växer sig allt starkare i den europeiska krisen, samtidigt som liknande partier blir bättre på att samarbeta över gränserna.

I takt med ökad popularitet och ”ju fler de blir och ju mer välorganiserade de är, desto större hot blir de i EU-parlamentet, som är fullt medbestämmande i lagstiftningsfrågor”. Detta tycker Malmström är bekymmersamt, men påpekar att de än så länge bara är högljudda och utan större inflytande. EU-kommissionären uppfattar partierna som obehagliga gällande värderingsfrågor och säger att de oftast är emot EU-samarbetet och ”skulle de bli en av de större grupperna, så kan de verkligen påverka”.

Hon får medhåll av den sionistiska demokratiministern Birgitta Ohlsson som ser deras framgångar som ett reellt hot och säger att ”nu är det också rena nynazister som kommer att ställa upp, som Gyllene Gryning i Grekland”.

Malmström talar också om att nationella partier i Europa har ändrat strategi genom att som Gyllene Gryning hjälpa utsatta greker, eller arrangera julfirande för ensamstående mammor och starta sportklubbar som tyska nationalister, och på så vis vinna en bredare skara anhängare.

I sitt tal på konferensen passade Malmström även på att kritisera flera EU-länders hantering av den romska folkgruppen och kallade deras tilltag för en skamfläck i Europa.


  • Publicerad:
    2013-01-14 23:15