Vi kan redan nu slå fast att grunderna i en ideologi är och förblir desamma. Inom nationalsocialismen är ansvaret för rasen och folket prioritet nummer ett. Inget ändrar på det. En annan sak som är helt oberoende av tidsåldern är nationalsocialismens förankring och vördnad inför naturlagarna. Med den grunden anpassar vi vår ideologi till nutid, nation och livssituation. Vår kamp är i ett ytterst kritiskt läge där vår ras under årtionden fått inpräntat i sig att inte känna något som helst egenvärde. Vi piskas till tolerans inför övergrepp som systematiskt direkt eller indirekt riktas mot oss som folk och lagar har upprättats för att stävja alla tecken eller försök till uppror och frigörelse.

Om man blickar tillbaka 10-15 år så kunde man se en helt annan inställning till nationalsocialism. Då var människor än mer politiskt korrekta än vad de är idag. Bara ordet fick folk att rygga undan. Men tiderna förändras. I takt med att samhällsklimatet hårdnar växer sig även en vilja till förändring sig starkare. När det inte längre går att blunda för baksidorna av den av politikerna så hyllade mångkulturen så börjar folket ifrågasätta. Motpolen till den extremt självdestruktiva invandringspolitiken finner vi i nationalsocialismen. För i en kritisk eller utsatt situation sätter man det egna folket först. Det är att ta ansvar. Precis som ordet indikerar är socialismen nationell och en homogen ras utgör nationen.

Ser vi nu då sanningen i vitögat så är det redan nu oerhört svårt för politikerna att bortförklara alla brister i samhället. De vrider och vänder sig plågade av att folket snart genomskådat dem. Vi är därför ett enormt hot mot alla de som på ett eller annat sätt gynnas av ett systemtroget och lätt våldtaget folk. Vi drar oss inte för att säga den för dem obehagliga sanningen och rikta ljus mot de undangömda skeletten i garderoben. Nationalsocialismen manar oss att ta till orda i en förljugen tid av hyckleri.

Vi står upp för naturens lagar och ser redan nu vart det kommer att barka hän om vi inte stoppar i tid. Vi bär ett enormt ansvar inför kommande generationer. Vårt folk och det nordiska territorium som vi i årtusenden kallat vår plats på jorden håller på att raseras på grund av massinvandring och mångkultur. Vi kommer inte vare sig ekonomiskt, rasligt eller rättsligt att klara av att bibehålla den välfärd som vi alla mer eller mindre lärt oss att ta för givet.

Tiden är här och valet är nu. Vi måste enligt naturens och nationalsocialismens stadgar ta steget ut. Vi måste välja; ansvar. Gå under eller stoppa vansinnet innan det är för sent. Jag har valt. Det är dags att även du gör det. Kom med oss och kämpa för att befria Norden!


  • Publicerad:
    2012-12-05 10:41