DEBATT Emma Karlsson opponerar sig mot Marcus Hanssons uppfattning om att en person måste vara politiskt organiserad för att betraktas som en ”riktig nationalsocialist”.

Marcus Hansson har återigen skrivit en artikel som jag känner att jag måste kommentera i skrift. Denna gång gäller det nationalsocialismen och huruvida man är nationalsocialist om man inte är organiserad i kampen. Jag vill hävda att Hansson här har fel i sak.

För det första är nationalsocialismen en världsåskådning och inte en ideologi. En världsåskådning är ett sätt att se världen. Den omfattar allt ifrån de sociala strukturerna till universums oändlighet. Den ger svar på i princip allt och berör varje del av människans stund på jorden till ett näst intill andligt plan.

Huruvida någon är organiserad eller inte avgör inte på något plan om den är nationalsocialist eller inte. Detta helt enkelt av den enkla anledningen att kampen mot våran nuvarande fiende inte är beroende av nationalsocialismen. Nationalsocialismen existerar i faktum inte på grund av den fienden och kommer inte att på något sätt försvinna när fienden är eliminerad. Att vara nationalsocialist är således inte lika med att vara organiserad eller inte.

Att vara nationalsocialist, att praktisera nationalsocialism, är att bekänna sig till naturen och dess lagar. Att ständigt söka förbättring som är naturligt för vilken art som helst i naturen. Således är allt man gör i det dagliga kopplat till nationalsocialismen. Att hushålla med jordens resurser är att tänka nationalsocialistiskt. Att inte rasblanda utan se till den biologiska mångfalden inom alla arter inklusive människan är nationalsocialism. Att värna om våra bin och den biologiska mångfalden är nationalsocialism. Att inte bedriva krig i syfte att utmärgla folk eller naturen är nationalsocialism. Att helt enkelt leva i samklang med naturen och dess lagar är nationalsocialism.

Kampen ifråga är en fristående faktor som enbart bedrivs då vi har en fiende som gör tvärtemot allt det jag skrev ovanför. En fiende som utarmar jorden, driver krig och vill utrota den vita rasen. Hade denna fiende inte funnits hade dock nationalsocialismen fortfarande funnits.

Med detta sagt så vill jag dock påpeka vikten av att organisera sig. Det är ett faktum att vi befinner oss i ett läge där vår fiende även är jordens och naturens fiende. Att vara med och kämpa emot denna fiende är att slåss för rena hav, bördiga åkrar, friska skogar, sunda raser och fria länder. Således är vår kamp en kamp för hela jorden och hela människans slutgiltiga existens i universum. Att organisera sig med oss och kämpa för nationalsocialismen är att strida för alla viktiga frågor samtidigt.

Så för att bemöta Hansson, jag brukar hålla med dig om mycket men i det här fallet har Du missförstått essensen av nationalsocialismen!