Den 13:e oktober samlades Umeås Kampgrupp 602 för gemensam träning av både kropp och sinne.

Träningen började med ett rejält konditionspass, därefter togs tid för återhämtning och socialisering. När gruppen återhämtat sig fortsatte träningen med styrkelyft tills alla var matta och belåtna.

Genast planerades nästa träning in.

Därefter satte sig kampgruppen ned för en studiecirkel. Temat för dagen var träning och hälsa. Av den anledningen läste kampgruppen texter från Aktivisthandboken som belyser vikten av god hälsa och tar avstånd från doping och droger. Sedan diskuterades det nationalsocialistiska idealet, om hur detta är något vi ska sträva efter var dag, att nationalsocialismen utgör mer än en samling åsikter som ska tyckas – nationalsocialismen ska levas!

Förutom detta diskuterades även texter om den mentala inställningen och det psykiska välbefinnandet.

Avslutningsvis fick kampgruppen luta sig tillbaka och lyssna till en av Budkavlarna.

Det blev en mycket uppskattad dag och kommer upprepas snart igen!

Bor du närheten av Umeå och är trött på samhällsförfallet, vill jobba för verklig förändring och är redo att påbörja kampen? Anslut dig till gemenskapen idag.


  • Publicerad:
    2018-10-17 10:00