INSÄNDARE. Johan Persson frågar sig om det verkligen är nationalsocialismen som är extrem ur ett historiskt perspektiv och frågar sig hur de övriga moderna ideologiernas förespråkare hade bemötts om de flyttats bakåt i tiden till en annan era än den nuvarande.

VeritasOmniaVincit

Insändare

Det här är en insändare. Åsikterna som framförs i insändaren behöver inte nödvändigtvis fullt ut delas av Nordfront eller Motståndsrörelsen.

Vill du som läsare av Nordfront tycka till om något i en insändare? Skicka då insändaren till redaktionen@nordfront.se

Jag tror att vi är många som ibland funderat över vad svenskar från forna tider hade tyckt om de ryckts ur sin tid och på ett magiskt sätt förts till Sverige av idag. Men ett minst lika intressant tankeexperiment är att tänka sig hur dagens svenskar hade uppfattats om vi skickats till en annan tid och annan plats. Hur hade en skrikande feminist tagits om hand i det antika Grekland? Hur hade en man som dricker caffelatte med benen i kors och nogsamt undviker att få drycken i sin prydsamma mustasch smält in i det senantika Rom? Hur hade du själv uppfattats av karlarna om en tidsmaskin skickat dig till ett vikingatida långskepp? Hade folk sett dig som en oduglig fjolla om du plötsligt dök upp bland 1800-talets Småländska bönder? Hade du kunnat bli en av dem?

För att få sig ett hum om vad folk i andra tider hade tyckt om oss så kan vi tänka på hur vi själva uppfattas när vi lämnar Västerlandet. Det är aldrig så lätt att se vad som är svenskt som när man lämnar vårt land. Men man upptäcker också vad vi har gemensamt med andra folk och ser att det i stort kan kokas ner till traditionella värden: familj, släkt, folk, jord (för de som inte flyttat till städer), gedigna könsroller, respekt för förfäderna och några fler av de värden som spänner över tid och plats. Håller man sig inom Europas gränser så urskiljer man ännu fler gemensamma drag: givmildhet mot den tillfällige gästen, hjälpsamhet och ett stort intresse för den andres kultur, omtänksamhet gentemot djur och en kärleksfull uppfostran av våra barn.

Vad som däremot sticker i ögonen genom sin frånvaro när man gör en sån här jämförelse är avsaknaden av de värden som kallas för ”mänskliga” men som ironiskt nog uppkommit i Europa först under de senaste århundradena och som riktigt fått fart i våra europeiska samhällen först de senaste årtiondena. Det som i dagens Sverige sägs vara ”våra” värden: Feminism, smutskastning av det egna folket, att älska den totala främlingen mer än sin granne, medvetet provokativ (homo)sexualitet, respektlöshet inför äldre, uppmaning till revolt mot föräldrarna, förlöjligande av andliga värden, allas lika värde och förakt för naturens hierarki. Inget av det här är naturliga värden. De är värden bundna till vår plats och vår korta tid på jorden. De måste hjärntvättas fram och just därför är dessa värden onaturliga, naturvidriga! De är inte mer naturliga för att beskriva fenomenet ”människan” än vad människooffrande aztekers ritualer är för att definiera vad ”människan” är. Att dessa påstått ”mänskliga” värden är sjuka syns tydligt genom en enkel blick på de som hyser dem allra ivrigast.

Vem av de de tre nedanstående hade blivit omtyckt i alla europeiska samhällen, genom alla tider förutom i vår?
(Det finns bara ett rätt svar)

feministen

Är det feministen?

antirasisten

Antirasisten?

hitler deer

Eller nationalsocialisten Adolf Hitler?

Nationalsocialismen version 1.0 behövde inte skapas förrän kring förra sekelskiftet i och med att det var först då som stadsliv, industrialisering, flytten från hembygden, demokrati, korrupta politiker, liberalism, det judiska etablissemanget och sedermera första världskriget spritt ett lidande över folket. Ett lidande som inte kom från kyla och svält utan från den politiska makten och den moderna kulturen. Européen hade besegrat hotet av svält, men homo homini lupus, människan är människans varg; och om vi idag utrotat faran för svält så kvarstår bland annat hotet om krig och nya hot har uppstått i och med massmedians framväxt och massinvandringen.

Hur ska vi då bemöta det hot som vårt folk står inför? Genom att söka efter och finna de eviga värdena, de måste rent definitionsmässigt ha störst livskraft. Vilka idéer, företeelser och synsätt har överlevt årtusendena i Europa? Svaret på det måste vara traditioner som gynnat familj och folk. Detta svar ger oss också en antydan om vilket samhällssystem som är överlevnadsdugligt.

Tittar man då istället på vårt folks belackare så ser man snabbt att deras idéer är dödsdömda, de skiljer sig såsom företeelse egentligen inte från en självmordsbombare. Feminister tror att män förtrycker kvinnor eftersom deras ideologiska skygglappar hindrar dem från att se könens biologiska skillnader. Men om dessa feminister inte dör genom sina låga födsloantal så kommer de tvingas ändra åsikt av att män, vi eller en annan grupp, tar från dem deras statsbidrag och därmed gör deras livsstil omöjlig. Socialister med en egalitär ideologi som förbjuder dem från att se rasskillnader kommer till att begravas under en våg av invällande mörker, av män som inte delar deras marxistiska natur. Konservativa som tror att de kan assimilera horder av andra folk, som sätter sin tillit hos anrika universitets förklaring av hur högfinansen fungerar eller som vägrar att tala om judefrågan kommer att få se sina barn falla offer för mångkulturen och få sin klagan tystad med ordet ”rasist” från den judiskstyrda median. Samma öde väntar övriga ideologier som låter sina teorier triumfera över verklighet.

Att följa en ideologi som bygger på teorier istället för på empiri är som att balansera längs en klippkant i nattens mörker. Folk säger att kommunism är ”fint på pappret”, men ignorerar den alltför verkliga bolsjevistiska röda terrorn. Anarkosyndikalister, antirasister, marxister och andra filosemiter som grundar sin världsåskådning på lögner, vanföreställningar och en felaktig uppfattning av människan hade hunsats och hatats om de förts till en tid som inte kände till deras perversa idéer. Det här är kärnan i extremism, att hysa en idé som är så ohållbar att den bara kan blossa upp som en kortvarig parasit innan den äter upp sin värd inifrån, likt marxismen alltid gör.

Så för att vända till artikelns början. Vem hade passat bäst in i medeltidens Europa eller kanske ett u-land idag? En valfri hysteriker från P3 eller en av de traditionella männen från Radio Nordfront? Hysterikerna som förespråkar idéer som förstör det folk som anammar dem? Eller nationalsocialisten som delar grundläggande värden med historiens alla folk? Den hatfulla slaskjournalisten som skriker sig hes om man inte delar hennes vanföreställningar? Eller mannen som hört all sin tids sjuka idéer och förkastat dem till fördel för det eviga, för att omhänderta vårt blod och vår jord så att vi kan ge dem båda till våra barn, såsom det givits oss av våra förfäder?

/Johan Persson


  • Publicerad:
    2016-07-27 18:00