Dagens datum 9 maj: Den 9 maj 1912 föddes den norska nationalsocialisten Nils Per Imerslund. Han var äventyrare, politisk aktivist, författare och frontkämpe under andra världskriget.

Untitled-1

Per Imerslund föddes i Kristiania (Oslo) och växte upp tillsammans med sina föräldrar Thorleif och Maria samt sin lillasyster Eva. Hans barndom och ungdomstid präglades av mycket flyttande. Förutom Norge så bodde familjen både i Tyskland samt Mexiko.

Under sin skolgång i Tyskland fick Imerslund sin första kontakt med Völkisch-rörelsen. 20-talets Tyskland var präglat av social och politisk oro och en kamp mellan olika ideologiska rörelser. Detta gjorde ett starkt intryck på Imerslund.

 

imerslund_mexico

Imerslund i Mexico

Under sitt uppehälle i Mexiko ska Imerslund ha haft antropologen Hans-Dietrich Disselhoff som lärare. Disselhoff, som i Mexico forskade och skrev böcker om indianernas kultur, var även nationalsocialist och hade erfarenheter från ett långt och äventyrsrikt liv – och hade bland annat kämpat i den legendariska Freikorps Löwenfeld strax efter första världskriget. Dissellhoff ska ha gjort ett starkt intryck på Imerslund.

Sedermera flyttade Imerslund tillbaka till Hamar i Norge för att studera. Han spenderade mycket av sin fritid i naturen. Han var särskilt engagerad i politiska debatter och det var här han knöt vänskap med nationalsocialisten Stein Barth-Heyerdahl, som blev en vän genom hela hans liv.

Efter ytterligare ett uppehåll i Mexiko flyttade Imerslund 1932 till Berlin. Han identifierade sig snabbt med nationalsocialisterna. Imerslund anslöt sig till Sturmabteilung (SA) och kämpade sida vid sida med sina kamrater på Berlins gator, ända fram till maktövertagandet 1933.

sturmabteilung-berlin

1934 återvände Imerslund till Oslo och gick med i Norges Nationalsocialistiska Arbetarparti (NNSAP) där även hans vän Stein Barth-Heyerdahl var med.

1935 reste Imerslund till Berlin för delta på NSDAP:s partidagar i Nürnberg. Dessa gjorde ett mycket starkt intryck på honom och han blev också introducerad för många tillresta likasinnade, som bl.a. grundaren av det rumänska Järngardet, Corneliu Codreanu. Det var också här han mötte norrmannen Hans S. Jacobsen, utgivare av tidskriften Ragnarok.

Imerslund var en av initiativtagarna och drivkrafterna bakom Arbeidstjenesten (Arbetstjänsten), som var inspirerad av den tyska Riksarbetstjänsten. Detta var också föregångaren till den Arbeidstjeneste (AT) som nationalsocialisterna införde under ockupationstiden. Arbetstjänsten uppgifter var bl.a. att lägga grunden för nya bondgårdar, dränera åkermark, forsla bort sten, bygga vägar osv. Hårt kroppsarbete i den nordiska naturen skulle härda folket.

 

Lev Trotskij

Lev Trotskij

Under sommaren 1935, då den socialdemokratiska regeringen i Norge gav den judiske kommunisten Lev Trotskij uppehållstillstånd, blev många upprörda. Imerslund och hans krets spanade på huset där Trotskij och hans familj bodde. Natten till den 6 augusti 1936 slog gruppen till, då de hade fått information om att Trotskij skulle resa till Kristiansand. De ville hitta bevis och information om Trotskijs egentliga intentioner för att vara i Norge. Efter ett misslyckat försök att ta sig in i huset genom att utge sig för att vara poliser, reste alla i gruppen, utom Imerslund, tillbaka till Oslo. Imerslund gjorde på egen hand inbrott under natten, men det hela slutade utan någon form av bevis eller information. Ett vittne hade dock känt igen en från gruppen och alla blev senare dömda till relativt milda domar.

1937 valde Imerslund att resa till Spanien för att delta i det spanska inbördeskriget på nationalisternas sida. Efter en svår resa hamnade han till slut i den spanska falangens milis och stred mot kommunisterna på Cordoba-fronten.

Tillbaka i Norge fortsatte Imerslund med arbetet inom Arbeidstjenesten, samt med sin författarverksamhet. Han besökte både Tyskland, Sverige och Mexiko under året som gick. Han deltog bl.a. på ett tyskt seminarium i Travemünde, som var arrangerat för nordiska författare.

26 år gammal gifte sig Imerslund med Liv Asserson, den 26:e mars 1938, som han under sitt liv fick två barn tillsammans med.

Då Vinterkriget mellan Finland och Sovjetunionen bröt ut, anmälde han sig som frivillig. Den 23 februari reste han till Finland. Efter träning i den finska byn Kemi, med temperaturer ända ned mot 40 minus, var besvikelsen stor då kriget var avslutat när Imerslund och hans kamrater väl kom fram till fronten i mars. Förargade och besvikna över det förödmjukande vapenstilleståndsavtalet reste de hem.

När Tyskland anföll Sovjetunionen tog Imerslund genast värvning. Han tjänstgjorde i 5:e SS-divison ”Wiking” under fälttåget i Ukraina. Under fyra månader på östfronten blev han i oktober 1941 inlagd på sjukhus i Breslau på grund av dysenteri.

Efter fälttåget i Ukraina blev han förflyttad till 6:e SS-bergsjägardivision ”Nord” i Finland. Vid fronten i Salla tjänstgjorde Imerslund som Kriegsberichter med graden SS-Oberscharführer. Hans uppgift var att skriva artiklar om striderna till SS-tidningen Das Schwarze Korps.

Under ett uppdrag blev han träffad i axeln av en sovjetisk ”dumdumkula”. En dumdumkula är konstruerad på så sätt att den expanderar och trasar sönder kroppen när den träffar och användes av Sovjet under kriget då dessa inte skrivit under Genèvekonventionen. Svårt skadad blev han inlagd på fältsjukhuset i Kemi. Han blev här tilldelad Järnkorset andra klass för tapperhet i strid.

 

ragnarok

Tidskriften Ragnarok

I maj 1942 ankom Imerslund till Norge och blev inlagd på Aker sjukhus. Från sjuksängen fortsatte Imerslund sin uppgift som skribent och skrev bl.a. om sina upplevelser vid fronten och upplevelsen vid sin hemkomst till Norge. Hans artiklar blev publicerade i Germanska SS egen publikation «Germaneren».

Efter att ha blivit utskriven från sjukhuset köpte Imerslund och hans fru Liv en gård vid Haglebu i Eggedal. Han fortsatte där sitt arbete som skribent.

Den 4 december 1943, efter ett kortare uppehåll i huvudstaden, där han mötte tidigare frontkämpar, halkade han på en isfläck i Oslo och föll på den skadade axeln. Imerslund blev återigen inlagd på Aker sjukhus. Skadan i överarmen hade slagits upp och såret hade blivit allvarligt infekterat. Infektionen gick över till blodförgiftning och den 7 december 1943 dog Per Imerslund – 31 år gammal.

Tidsskriften Ragnarok gav ut ett specialnummer julen efter hans död där en rad hyllningsartiklar blev publicerade. Även Germaneren, Das Schwarze Korps och SS-fältpost skrev om Imerslunds död.

Per Imerslund var bland annat författare till böckerna Hestene står salet (1936) och Videre i passgang : opplevelser i Mexico og Spania (1944).

Per Imerslund: Närvarande!

Artikeln publicerades ursprungligen 2013-05-09.


  • Publicerad:
    2015-05-09 05:00