MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Med anledning av att vårterminen nu startar har Nordiska motståndsrörelsen utfört aktioner riktade mot gymnasieskolor runtom i Sverige.

”Svenskar vill försvara sig, kan försvara sig och skall försvara sig! Motstånd skall göras ständigt och i alla lägen. Det är på DIG det beror, din insats, din beslutsamhet, din vilja att överleva.”

Nordiska motståndsrörelsen har välkomnat gymnasieelever landet över tillbaks till skolan efter jullovet med aktioner riktade mot gymnasieskolorna runt om i Sverige. Det har klibbats, sprayats och delats ut flygblad.

Nordfront har också intervjuat svenska gymnasieungdomar som vittnar om både våld, hot och svenskfientlighet, samt en utpräglat politiserad skola med lärare som är uttalade vänsterextremister och där du riskerar samtal med rektorn och till och med avstängning eller sänkt betyg om du opponerar dig.

Svenska ungdomar är de som kommer drabbas hårdast av mångkulturen som tidigare generationer inte lyckats stoppa. Det är också ungdomarna som är framtiden och kommer vara morgondagens kämpar och politiska soldater. Därför är aktivism riktad mot ungdomen viktig för att sträcka ut en hand och visa vägen till det organiserade motståndet.

Foto från en tidigare aktion i Dalarna.

Organiserade och enade kan vi skriva historia och rädda vårt folk från det öde som fiender och förrädare planerar för oss.

Det går inte att vänta och hoppas att någon annan ska lösa våra problem, dina vänner kanske väntar på att just DU ska ta det första steget och visa vägen!

Bilder från aktivism i Näste 2.

SVENSK UNGDOM, ORGANISERA DIG!

SVENSK UNGDOM SLÅ TILLBAKA!


  • Publicerad:
    2020-01-08 09:00