Natten till den 12 oktober var det återigen dags för affischering i Skövde.
Denna gång koncentrerades affischeringen till ett område i de södra delarna av staden.

Inga problem rapporterades och gruppen kunde konstatera att de affischer som sattes upp vid den förra affischeringen på många ställen satt kvar.


  • Publicerad:
    2002-10-12 10:35