MÅNADSRAPPORT. Nordiska motståndsrörelsen har den senaste månaden ägnat sig åt nationellt självförsvar. Vad vi menar med det kan du läsa här.

Motståndsrörelsens verksamhet kan man till viss del säga grundar sig på en sorts självförsvar, ett nationellt självförsvar. Vår kamps mål är att säkra existensen för vårt folk. Idag är denna självklara målsättning under angrepp från illasinnade kapitalister och globalister. Det är inget offensivt i att vilja säkra sin existens på planeten utan snarare självförsvar. Nationellt självförsvar. När vi sprider propaganda för vår sak är det alltså en del av detta självförsvar.

En annan typ av nationellt självförsvar som praktiseras i organisationen är alla de kampsportsträningar som genomförs runt om i landet. Nationella som tränar självförsvar = Nationellt självförsvar. Dessa träningar har verkligen ökat i antal den senaste tiden och numera genomförs regelbundna träningspass på flera orter.

Ibland samverkar mina bägge definitioner av nationellt självförsvar. Som nu under månaden i Umeå där de nationellas självförsvar utmynnade i propaganda när SVT Västerbotten skrek ut om hur ”nazister knivtränar i Umeå”.

hetsiume

Kampgruppen i Umeå är för övrigt en av de grupper som verkligen imponerat på sistone med regelbundna aktiviteter. Även Hudiksvall bör omnämnas som en av de mer aktiva städerna under juni månad.

Som vanligt numera, imponerar dock allra mest Stockholms aktivister som outtröttligt kämpar på med flera inrapporterade aktiviteter varje vecka. I huvudstan har stort fokus lagt på banderoller där Näste 1 står som okrönta mästare både när det gäller kvalité och kvantitet. Man gjorde också ett brevutskick från nästet där man uppmuntrade bland annat folk som tidigare varit med i kampen att ansluta sig till Motståndsrörelsen.

ns-banderoll

Under månaden har det förutom kampsportsträning hållits mycket lyckade offentliga aktiviteter i Hässleholm och Falun. På den sistnämnda orten höll också Motståndsrörelsens ledare Klas Lund ett föredrag efter aktiviteten. Även i Västra Götaland hölls ett föredrag av Johan Lindblad.

kollage1

Aktivisterna i Småland besökte Åtvidaberg med anledning av ett nyöppnat flyktingboende som satt ortens studenter på backen, utan boende. Aktivismen där ledde till intensifierad kamp från etablissemanget för hjärntvätt av åtvidabergsborna.

I Dalarna anordnades i slutet av månaden en mycket uppskattad rundresa i Gustav Vasas fotspår med tillhörande föredrag på de olika platserna som besöktes.

sjögren-vasa

I juni fick också ett rejält lass klistermärken med helt nya fräscha motiv spridning över hela landet. Flera tusentals klistermärken har redan satts upp på flera orter. Kristianstad, Östersund, Ovanåker, Bromölla, Uppsala, Skellefteå och Ekerö är några av dessa. Vill du hjälpa till med spridningen kan du beställa egna klistermärken här.

 

De nya klistermärkena har även tryckts med adressen till Norska motståndsrörelsens hemsida och även där distribuerats i flera städer redan. Aktivismen i Norge har under juni nått ut till flertalet nya orter samtidigt som de väletablerade kampgrupperna hållit igång som vanligt. Den höga aktivitetsnivån på Sørlandet har även lett till hetsartiklar i sionistkontrollerad media.

kampnorge

I Finland har årets aktivistdagar gått av stapeln. Med flera intressanta föredrag, såväl praktiska som teoretiska, lekar och umgänge verkar årets upplaga ha varit en av de bästa hittills i vårt östra grannland.

aktivistdagarfinland

Finska aktivister deltog också på en demonstration i Tyskland under parollen Tag der deutschen Zukunft. Motståndsrörelsen hade egna banderoller och talare under marschen och flera nya kontakter slöts med tyska kamrater.

tyskland

I Helsingfors hedrades den finska frihetskämpen Eugen Schauman och i den nyligen främlingsöversvämmade staden Pungalaitio hölls en lyckad flygbladsutdelning.

Mycket kampsport tränas det även i Finland. Detta tillsammans med friluftsdagar och basaktivism, där man bland annat kört en kampanj mot droger, visar att det nationella självförsvaret även står starkt i Finland.

finland

Nordiska motståndsrörelsen kommer fortsätta försvara vårt folk när det utsätts för övergrepp. Vi kommer att fortsätta kämpa för ett fritt och enat Norden där inte längre nationellt självförsvar är en nödvändighet. Sluta stå med händerna i fickorna och kom med i kampen du också!

front

Månadens största/bästa…
…Framgång: Det är svårt att peka ut en enskild händelse denna månad då det varit så många mindre aktiviteter som varit mycket lyckade. Finska aktivistdagarna, massor med banderoller i Stockholm och tusentals nya klistermärken i både Sverige och Norge. Lyckade offentliga aktiviteter och föredrag. Möte med asylindustrin i Åtvidaberg och välfungerande kampsportsträningar i hela Norden. Det är kort och enkelt mycket som är framgångar just nu!
…skratt: Denna notis tyckte åtminstone jag var dödsrolig!
…systemmedlöpare: Hela etablissemanget i Sverige står nu som ansvariga för att vi är det land som tar emot flest flyktingar i hela EU! Per capita: antagligen i hela världen.

flyktingar


  • Publicerad:
    2014-07-07 23:13