UTRIKES. Nato-experten Daniele Ganser är kritisk till Natos militärövningar i närheten av den ryska gränsen. Det är ett ansvarslöst spel som kan gå överstyr, säger han.

NATO_expansionRussia Today har intervjuat den schweiziske historikern, fredsförmedlaren och Nato-experten Daniele Ganser angående Natos militärövningar runt om i Europa. Ganser säger till den ryska kanalen att han anser att Nato spelar ett riskfyllt och ansvarslöst spel när den atlantiska krigsorganisationen håller övningar alldeles i närheten av Ryssland.

– Faran ligger i att dessa krigsspel kan gå överstyr. Dessa amerikanska jetplan som nu flyger över Baltikum är bara några minuter från St: Petersburg, säger Daniele Ganser.

– Jag tycker verkligen inte om dessa Nato-övningar, de förstärker spänningar och det är inte vad vi behöver.

På frågan varför Ryssland ses som den aggressiva parten i Ukraina-konflikten svarar Ganser att ”detta kallas för informationskrigföring” och att ”människor i Schweiz, Tyskland, Italien, Estland, Lettland och andra länder leds till att tro att Ryssland utgör problemet”. Västerländska medier skulle dock inte visa samma förståelse om Ryssland höll militärövningar precis vid den amerikanska gränsen.

– Vad vi ibland gör i den historiska analysen är att vi vänder på situationen. Vi säger ”Vänta ett ögonblick, vad skulle hända om ryska flygplan, stridsvagnar och fartyg korsade Atlanten och for till Mexiko för att iscensätta ett krigsspel på gränsen till USA?” Då skulle vi ha en situation som liknar den vi ser nu med de amerikanska trupperna nära den ryska gränsen. Och det skulle vara farligt. Jag skulle säga samma sak då, jag skulle säga att det är inte smart ifall Ryssland, till exempel, förenar sig med Mexiko i en militärallians och sedan utför militära övningar på den amerikanska gränsen. Det är inte bra för freden.

Ganser har tidigare skrivit boken NATO’s Secret Armies som handlar om Operation Gladio – kodnamnet för de ”stay behind”-operationer som Nato tillsammans med bland andra CIA koordinerade i Europa under kalla kriget. Flera terroristdåd mot civila européer utfördes i syfte att ge kommunister skulden och skapa efterfrågan av Nato-närvaro i Europa.

Källa:
NATO military exercises in Europe – ‘dangerous show of muscles’


  • Publicerad:
    2015-04-15 22:50